ΣΤΕ

ΣΤΕ

Στον υπολογισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά το βραχυκύκλωμα μεταξύ γυμνών αγωγών μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται ότι οι αγωγοί είναι σε επαφή μεταξύ τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της θερμοκρασίας στο σημείο επαφής τους, λόγω πρόσκρουσης της ηλεκτρονικής στιβάδας στον αγωγό (που προηγείται χρονικά), όπου διαπιστώνεται ένα βαθούλωμα (τσίμπημα) στον αγωγό. 

Ένα προηγμένο σύστημα επεξεργασίας νερού που πραγματοποιεί οξείδωση με όζον μπορεί να είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για τα προβλήματα γεύσης και οσμής του πόσιμου νερού.

Ερευνητική ομάδα τουInstitute of ProcessEngineering (IPE) της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών ανέπτυξε μια νέα αντιρρυπαντική μεμβράνη νανοδιήθησης. Η νέα μεμβράνη εφαρμόζει νέες γνώσεις σχετικά με το ρόλο της κατανομής του μεγέθους των πόρων στη διήθηση, μειώνοντας το ποσοστό διάσπασης ροής 18,4 σε 3,8%. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ACS Applied Materials &Interfacesτον Ιούλιο του 2022.

Μειωμένες κατά 13,6% ήταν οι εκπομπές CO2 το 2020, σε σχέση με το 2019. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εκπομπές 2020 ανήλθαν σε 69.771,9 χιλιάδες τόνους, σε σύγκριση με το 2019 (80.778,6 χιλιάδες τόνοι). Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως σε σημαντικό περιορισμό των εκπομπών από τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας «Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού».

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρήγαγαν το 2022, για πρώτη φορά, περισσότερη ενέργεια χάρη στις αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τους σε σύγκριση με αυτή από εργοστάσια που καίνε φυσικό αέριο, αναφέρει έκθεση του κέντρου μελετών για ενεργειακά ζητήματα Ember.

Τί κοινό έχουν οι γνωστές στην Ευρώπη μάρκες απορρυπαντικών όπως Persil, Perwollή Somat; Όλες κατασκευάζονται από την εταιρεία Henkel. Τα προϊόντα αυτά είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους και αντίστοιχα διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις παραγωγής τους. Με την υποστήριξη των λύσεων ψηφιοποίησης από τη Siemens, η Henkelδεσμεύεται να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της.

Η ενσωμάτωση συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής (ΑΠΕ), όπως τα Αιολικά Πάρκα (ΑΠ), σε απομονωμένα μικροδίκτυα όπως τα ηλεκτρικά συστήματα (ΗΣ) των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ) της Ελλάδας θέτει πολλές λειτουργικές προκλήσεις σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία των ΗΣ.

Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζεται ένα υβριδικό έργο που συνδυάζει τη χρήση σταθμών ΑΠΕ με ένα σύστημα αντλησιοταμίευσης και μια μονάδα αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης στα Ελληνικά νησιά. 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη συμπεριφορά συστημάτων γείωσης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό την επίδραση διαφορετικών σεναρίων και με χρήση των κατάλληλων λογισμικών πακέτων. 

Με αυξανόμενες τις ανάγκες για ελέγχους ότι η ποιότητα των Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα τηρεί τις εκάστοτε προδιαγραφές, στο άρθρο αυτό γίνεται μία αναφορά σε ένα case study στο Νοσοκομείο Athens Eye Hospital.

Page 3 of 48

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ