Σε σταθμό παραγωγής ενέργειας, στο Neubradenburg, στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός τεχνολογίας ελεγκτών. Χάρη στο ΤΙΑ Portal η μετάβαση στη νέα τεχνολογία (migration) ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η νέα τεχνολογία έγινε πρότυπο για τους αεροσυμπιεστές στη συγκεκριμένη μονάδα. Η μονάδα τροφοδοτεί με ενέργεια 75 ΜW την πόλη των 65.000 κατοίκων και ταυτόχρονα αποθηκεύει γεωθερμικά και παράγει 90 ΜW θερμότητας.

Published in Automation

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ