Η Τεχνολογία του Μήνα

Βιοδιασπώμενα υλικά με προσαρμοσμένη σύνθεση βάσει της τελικής χρήσης

Written by  |  Thursday, 30 June 2016 20:59  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Η χρήση των βιοπλαστικών υλικών γίνεται καθημερινά περισσότερο δημοφιλής. Πέρα από την εκτεταμένη χρήση τους σε είδη μίας χρήσης, τα βιοπλαστικά υλικά χρησιμοποιούνται ήδη σε περισσότερες εφαρμογές, στις οποίες προτιμούνται όχι μόνο εξαιτίας της βιοδιασπασιμότητάς τους αλλά και λόγω του ότι η χρήση τους αποτελεί συστατικό στοιχείο για την μετάβαση προς μια βιοοικονομία.

Ανάπτυξη, τροποποίηση και κατασκευή αεροδιαστημικών κατασκευών

Written by  |  Monday, 25 April 2016 14:40  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Γερμανική εταιρεία με δραστηριότητα στον τομέα των σύνθετων υλικών και ινών υψηλής απόδοσης προσφέρει τεχνογνωσία στην ανάπτυξη ελαφροβαρών κατασκευών για χρήση σε εφαρμογές αεροδιαστημικής και διαστήματος.

Μη καταστρεπτική inline μέθοδος ελέγχου εσωτερικής δομής υλικών για έλεγχο ποιότητας σε πραγματικό χρόνο στη βιομηχανία

Written by  |  Friday, 29 January 2016 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Αυστριακή επιχείρηση προσφέρει σύστημα απεικόνισης βασισμένο στην Οπτική Τομογραφία Συνοχής (Optical Coherence Tomography-OCT) για τον ανέπαφο έλεγχο δομών υλικών στην κλίμακα του μικρόμετρου.


Page 4 of 6

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ