Η Τεχνολογία του Μήνα

Σύστημα εναέριας επιθεώρησης ανεμογεννητριών με drone

Written by  |  Monday, 23 April 2018 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Μέχρι σήμερα η επιθεώρηση των ανεμογεννητριών και άλλων εγκαταστάσεων με μεγάλο ύψος γίνεται από εξειδικευμένους εναερίτες τεχνικούς. Αυτή η πρακτική είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, ενώ συχνά τα αποτελέσματα δεν είναι επαρκώς ικανοποιητικά, καθώς οι εναερίτες δεν μπορούν να επιθεωρήσουν όλα τα μέρη της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια του διαθέσιμου χρονικού διαστήματος. Επίσης, οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα οι δυνατοί άνεμοι συχνά περιορίζουν τις εργασίες λόγω μεγάλης επικινδυνότητας για τους εργαζόμενους.

Παραγωγή μεταλλικών βιομηχανικών εξαρτημάτων με τρισδιάστατη εκτύπωση

Written by  |  Wednesday, 21 February 2018 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Μια ισπανική ΜΜΕ έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων μέσω της τρισδιάστατης προσθετικής κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων (πυροσυσσωμάτωση μεταλλικής σκόνης με λέιζερ). Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τη σύντηξης μεταλλικής σκόνης με λέιζερ αεροδιαστημικής, των ιατρικών εμφυτευμάτων καθώς και σε άλλους τομείς δραστηριότητας.

Σύστημα καθαρισμού για αλυσίδες μεταφοράς

Written by  |  Monday, 18 December 2017 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Η χρήση των αλυσίδων μεταφοράς είναι εξαιρετικά διαδεδομένη σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας και η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους είναι καθοριστική για την ποιότητα του προϊόντος, τον ρυθμό παραγωγής και το κόστος. Σοβαρά προβλήματα επιφέρουν τα διάφορα υπολείμματα, τα θραύσματα και ο κονιορτός που συγκεντρώνονται και επικάθονται στην αλυσίδα μεταφοράς. Σε ορισμένους κλάδους, η ρύπανση της αλυσίδας μεταφοράς αποτελεί τη συχνότερη αιτία πρόκλησης ελαττωμάτων στο προϊόν.


Page 1 of 4