Αρθρογραφία

Βελτιστοποίηση διεργασιών θρόμβωσης - κροκίδωσης στην παραγωγή πόσιμου νερού

Written by  |  Monday, 17 July 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα επιφανειακά ύδατα είναι συστήματα διασποράς προσμίξεων, διαφόρων χαρακτηριστικών και συγκεντρώσεων, όπως χημικών ουσιών (άλατα, σάκχαρα, κ.α.), μικροοργανισμών (βακτήρια, φύκια, κ.α.) και στερεών (άργιλος, άμμος, κ.α.). Με λίγες εξαιρέσεις, τα επιφανειακά ύδατα απαιτούν επεξεργασία για την αφαίρεση των σωματιδίων και των προσμίξεων πριν από τη διανομή τους στους καταναλωτές, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα πρότυπα ποιότητας πόσιμου νερού.

Ο παράξενος θάνατος του τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Written by  |  Monday, 17 July 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ανάλυση Λόγου, Κριτική Ανάλυση Λόγου και ο «κοινωνικός – διαδραστικός λόγος» του Hajer. Ο όρος «λόγος» (discourse) χρησιμοποιείται σε πολυάριθμες μελέτες και προσεγγίσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Η έννοια της «ανάλυσης του λόγου» (discourse analysis) μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την έρευνα της παραγωγής της κοινωνικής πραγματικότητας.

Επέκταση δυνατοτήτων και αύξηση της προστιθέμενης αξίας του εξοπλισμού

Written by  |  Saturday, 20 May 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Χάρη σε μια μεγάλη ποικιλία από πλατφόρμες ανάπτυξης το PROFINET διαρκώς επεκτείνεται, και ενσωματώνει νέες λειτουργίες. Το PROFINET έχει καταστεί πρότυπο για πολλούς χρήστες σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, καθώς η αξιόπιστη λειτουργία των καινοτόμων συστημάτων και μηχανημάτων είναι δυνατή μόνο με ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας.


Page 10 of 22

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ