Αρθρογραφία

Στρατηγικές λήψης αποφάσεων σε έξυπνα δίκτυα ενέργειας με τη χρήση αρχιτεκτονικής διαδικτύου των πραγμάτων (IoT)

Written by  |  Monday, 30 October 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των πηγών ενέργειας και του περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων τους στο περιβάλλον, γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Ειδικότερα, η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η διείσδυση τους στη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρισμού, βρίσκονται στο επίκεντρο.

Υπολογισμός υδατικού αποτυπώματος σε βιομηχανία διύλισης πετρελαίου

Written by  |  Monday, 30 October 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το νερό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη ζωή του ανθρώπου. Από τις απαρχές της ιστορίας αποτελούσε σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης των ανθρώπινων πολιτισμών και χωρίς αυτό δεν θα εμφανιζόταν ζωή στον πλανήτη.

Η επίδραση των εκπομπών από πλοία στις συγκεντρώσεις όζοντος στην Ευρώπη

Written by  |  Monday, 30 October 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αποτίμηση της επίδρασης των εκπομπών από τα πλοία στα επίπεδα των συγκεντρώσεων του όζοντος στην επιφάνεια του εδάφους στην Ευρώπη, καθώς η ναυσιπλοΐα είναι μια πηγή που εκπέμπει μεγάλες και συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες ΝΟΧ.


Page 10 of 24

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ