Αρθρογραφία

Μεγιστοποίηση της Δυνατότητας Παραγωγής Βιοαερίου Υφιστάμενων και Εν Λειτουργία Αναερόβιων Αντιδραστήρων

Written by  |  Monday, 31 October 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το βιοαέριο αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες ΑΠΕ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο στην Ελλάδα δεν παρουσιάζει προς το παρόν αντίστοιχη πρόοδο. Την ίδια στιγμή όμως, σε όλες τις μεγάλες πόλεις έχουν εγκατασταθεί στις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων συστήματα παραγωγής βιοαερίου, τα οποία λειτουργούν στοχεύοντας κυρίως στην επεξεργασία της λάσπης του βιολογικού καθαρισμού (ΛΒΚ) και όχι στη βέλτιστη παραγωγή βιοαερίου.

Παράγοντες αβεβαιότητας στον προσδιορισμό της ενεργειακής αποδοτικότητας σύμφωνα με τον Κενακ

Written by  |  Monday, 31 October 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), έχει ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Βασικό μέγεθος του κανονισμού αποτελεί η ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου.

Τηλεθέρμανση με βιομάζα: Η περίπτωση του έργου BIOFOSS

Written by  |  Monday, 31 October 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το έργο με τίτλο: «Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της προώθησης της βιομάζας για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων για θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» και ακρωνύμιο BIOFOSS εστιάζεται κυρίως στην περιοχή του Αμυνταίου, όπου τρεις πόλεις (Αμύνταιο, Λεβαία, Φιλώτας) θερμαίνονται με θερμική ενέργεια από τον κοντινό ατμοηλεκτρικό σταθμό (ΑΗΣ) Αμυνταίου και διοχετεύεται μέσω του υπάρχοντος δικτύου τηλεθέρμανσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.


Page 13 of 23

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ