Σε πολλές περιοχές όπου είναι απαραίτητη η άντληση νερού δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει και να λειτουργήσει τις αντλίες. Αξιοποιώντας την εναλλακτική μορφή ενέργειας από τον ήλιο για την λειτουργία των αντλιών, ο ρυθμιστής στροφών αντλιών με τη χρήση ηλιακής ενέργειας της ΑΒΒ παρέχει ένα αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα μεταφοράς νερού.

Published in Driving in the Future

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ