Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ecodesign για εξοικονόμηση ενέργειας υπαγορεύουν την χρήση μηχανών υψηλής ενεργειακής απόδοσης καθώς και την ελεγχόμενη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Published in Driving in the Future

Ένας από τους πλέον δημοφιλείς Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC) στον κόσμο, ο AC500 της ΑΒΒ, εξελίχθηκε λανσάροντας ένα νέο βελτιωμένο μοντέλο το οποίο έχει αναβαθμίσει σε υψηλότερα επίπεδα την απόδοση της λειτουργίας του.

Published in Driving in the Future

Οι ρυθμιστές στροφών ηλεκτροκινητήρων (VSDs) έχουν επιτυχώς αντικαταστήσει πολλές παραδοσιακές τεχνικές για τον έλεγχο των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνταν στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Πέραν του ακριβούς ελέγχου και της σημαντικά βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, οι ρυθμιστές στροφών βοηθούν τους κατασκευαστές μηχανημάτων να ικανοποιούν τα ζητούμενα επίπεδα ασφαλείας και να μειώνουν την πολυπλοκότητα των διεργασιών τους.

Published in Driving in the Future

Στο προηγούμενο άρθρο παρουσιάστηκε η μεγάλη σημασία της χρήσης των  ρυθμιστών στροφών στη σύγχρονη βιομηχανία καθώς και η ευρεία αποδοχή τους παγκοσμίως. Προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία τους σε βάθος χρόνου και σύμφωνα με τις βιομηχανικές απαιτήσεις, η ΑΒΒ ακολουθεί το μοντέλο του κύκλου ζωής (life cycle services) και στους ρυθμιστές στροφών, με στόχο να οργανώσει και να προετοιμάσει καλύτερα τους χρήστες των μηχανημάτων αυτών για τις μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών φάσεων στον κύκλο ζωής τους. Στο άρθρο αυτό θα δούμε αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε κάθε φάση, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις σημερινές βιομηχανικές απαιτήσεις παγκοσμίως.

Published in Driving in the Future

Οι κινητήρες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης βιομηχανίας και η έξυπνη διαχείρισή τους (τόσο όσον αφορά στον έλεγχό τους όσο και στην ενέργεια που καταναλώνουν) είναι, πλέον, επιτακτική ανάγκη. Βασικός στόχος της ΑΒΒ αποτελεί η ευκολία χρήσης και η αποδοτικότητα λειτουργίας των κινητήρων.

Published in Driving in the Future

Oι αυξανόμενες απαιτήσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο έλεγχος των παραγωγικών μονάδων, οι διαδικασίες αυτών καθώς και ο πάγιος εξοπλισμός τους. Ένα μέρος του εξοπλισμού αυτού με μεγάλα οφέλη για τον τελικό χρήστη είναι οι ρυθμιστές στροφών (VariableSpeedDrives), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ηλεκτροκινητήρων. Με το κείμενο αυτό, ξεκινά μια σειρά άρθρων που σκοπό έχει να παρουσιάσει τις ανάγκες υποστήριξης των σύγχρονων ρυθμιστών στροφών, μέσα από τις λύσεις που ήδη προσφέρει η ΑΒΒ.

Published in Driving in the Future

Στα προηγούμενα άρθρα παρουσιάστηκε αναλυτικά το μοντέλο του κύκλου ζωής στους ρυθμιστές στροφών. Ο στόχος του συγκεκριμένου μοντέλου είναι να παρουσιάσει στους χειριστές των μηχανημάτων τον τρόπο μετάβασης στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής αυτών καθώς και να αναδείξει τις διαφορετικές υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται ανά φάση. Στο παρόν άρθρο θα δούμε αναλυτικότερα την προληπτική συντήρηση των ρυθμιστών στροφών και την σημασία της στην απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Published in Driving in the Future

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα τα τελευταία χρόνια, λόγω της μείωσης των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. Για το λόγο αυτό η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο και στον τομέα της άρδευσης για την παγκόσμια γεωργία. Ειδικά οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ηλιακής ενέργειας θα βοηθήσουν να γίνουν αντιληπτά τα πλεονεκτήματα αλλά και το εύρος εφαρμογών της. Αναμένεται τα συστήματα άντλησης που στηρίζονται στην χρήση ηλιακής ενέργειας να γίνουν ιδιαίτερα δημοφιλή το προσεχές διάστημα.

Published in Driving in the Future

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ