Ο στόχος των project που αφορούν στις μελλοντικές εξελίξεις της βιομηχανίας (όπως ενδεικτικά το Industrie 4.0), έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της υψηλότερης αποδοτικότητας, της ευελιξίας και των συντομεύσεων των χρόνων διάθεσης στην αγορά (time to market). Η ομογενής ροή πληροφοριών θα βελτιστοποιήσει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, όπου η καταχώρηση δεδομένων παραγωγής θα αρχίζει με το σχεδιασμό των προϊόντων και της παραγωγής και θα φτάνει έως και την διαδικασία παραγωγής, καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες. Οι πρώτες πλήρως διαδικτυωμένες παραγωγικές διαδικασίες θα είναι μελλοντικά εφικτές.

Published in Automation

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ