Η Τεχνολογία του Μήνα

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης εισροών νερού για κτίρια με επίπεδη οροφή με ειδοποίηση just-in-time

Written by  |  Monday, 27 August 2018 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Αυστριακή νεοφυής επιχείρηση έχει αναπτύξει σύστημα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση διαρροών νερού σε κτίρια με επίπεδη στέγη για να αποφευχθούν οι ζημιές που προκαλούνται από την διαρροή νερού.

Ολοκληρωμένο σύστημα ταξινόμησης απορριμμάτων με βάση τη μηχανική όραση

Written by  |  Monday, 25 June 2018 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Ισπανική εταιρεία με έδρα τη Βαρκελώνη έχει σχεδιάσει καινοτόμο ολοκληρωμένο σύστημα  ταξινόμησης για την επεξεργασία και την ανακύκλωση αποβλήτων που βασίζεται στην μηχανική όραση. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα ενσωματώνει σειρά αισθητήρων και υπο-συστημάτων προσφέροντας στον χρήστη ψηφιακές εφαρμογές της βιομηχανίας 4ης γενιάς (industry 4.0), όπως ψηφιακή παρακολούθηση με αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και αυτόματο έλεγχο παραγωγής.

Σύστημα εναέριας επιθεώρησης ανεμογεννητριών με drone

Written by  |  Monday, 23 April 2018 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Μέχρι σήμερα η επιθεώρηση των ανεμογεννητριών και άλλων εγκαταστάσεων με μεγάλο ύψος γίνεται από εξειδικευμένους εναερίτες τεχνικούς. Αυτή η πρακτική είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, ενώ συχνά τα αποτελέσματα δεν είναι επαρκώς ικανοποιητικά, καθώς οι εναερίτες δεν μπορούν να επιθεωρήσουν όλα τα μέρη της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια του διαθέσιμου χρονικού διαστήματος. Επίσης, οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα οι δυνατοί άνεμοι συχνά περιορίζουν τις εργασίες λόγω μεγάλης επικινδυνότητας για τους εργαζόμενους.


Page 4 of 7

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ