ΣΤΕ

ΣΤΕ

Η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη, και λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, ώστε να επιτευχθούν οι ολοένα και αυξανόμενοι στόχοι απανθρακοποίησης. Στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα λειτουργούν ήδη σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος 9,1 GW, ενώ αθροίζοντας στην ισχύ των έργων αυτών και την ισχύ των σταθμών ΑΠΕ που έχουν λάβει προσφορές σύνδεσης προκύπτουν περί τα 20 GW.

Στην εργασία αυτή εξετάζεται ο σχεδιασμός ενός δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας νερού ενός υδροφορέα με στόχο την προστασία υδρευτικών γεωτρήσεων. Ο σχεδιασμός γίνεται με βάση τη θέση πιθανών πηγών ρύπανσης και αποσκοπεί στην ανίχνευση των ρύπων 6 μήνες πριν από την άφιξή τους στις προστατευόμενες γεωτρήσεις. 

Οι μεγάλοι χρόνοι παραμονής των ανθρώπων σε εσωτερικούς χώρους, σημειώνοντας ότι μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να ξεπερνούν το 90% του συνολικού ημερήσιου χρόνου, αναδεικνύουν την ανάγκη ρύθμισης αποδεκτών συνθηκών για το εσωτερικό περιβάλλον. 

Στον υπολογισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά το βραχυκύκλωμα μεταξύ γυμνών αγωγών μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται ότι οι αγωγοί είναι σε επαφή μεταξύ τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της θερμοκρασίας στο σημείο επαφής τους, λόγω πρόσκρουσης της ηλεκτρονικής στιβάδας στον αγωγό (που προηγείται χρονικά), όπου διαπιστώνεται ένα βαθούλωμα (τσίμπημα) στον αγωγό. 

Ένα προηγμένο σύστημα επεξεργασίας νερού που πραγματοποιεί οξείδωση με όζον μπορεί να είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για τα προβλήματα γεύσης και οσμής του πόσιμου νερού.

Ερευνητική ομάδα τουInstitute of ProcessEngineering (IPE) της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών ανέπτυξε μια νέα αντιρρυπαντική μεμβράνη νανοδιήθησης. Η νέα μεμβράνη εφαρμόζει νέες γνώσεις σχετικά με το ρόλο της κατανομής του μεγέθους των πόρων στη διήθηση, μειώνοντας το ποσοστό διάσπασης ροής 18,4 σε 3,8%. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ACS Applied Materials &Interfacesτον Ιούλιο του 2022.

Μειωμένες κατά 13,6% ήταν οι εκπομπές CO2 το 2020, σε σχέση με το 2019. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εκπομπές 2020 ανήλθαν σε 69.771,9 χιλιάδες τόνους, σε σύγκριση με το 2019 (80.778,6 χιλιάδες τόνοι). Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως σε σημαντικό περιορισμό των εκπομπών από τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας «Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού».

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρήγαγαν το 2022, για πρώτη φορά, περισσότερη ενέργεια χάρη στις αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τους σε σύγκριση με αυτή από εργοστάσια που καίνε φυσικό αέριο, αναφέρει έκθεση του κέντρου μελετών για ενεργειακά ζητήματα Ember.

Η Iberdrola και η Prosolia Energy έλαβαν περιβαλλοντική άδεια για την κατασκευή του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού έργου στην Ευρώπη στο Σάο Ντομίνγκος κοντά στο Σαντιάγο ντο Κακέμ με εγκατεστημένη ισχύ 1.200 μεγαβάτ (MW).

Τί κοινό έχουν οι γνωστές στην Ευρώπη μάρκες απορρυπαντικών όπως Persil, Perwollή Somat; Όλες κατασκευάζονται από την εταιρεία Henkel. Τα προϊόντα αυτά είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους και αντίστοιχα διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις παραγωγής τους. Με την υποστήριξη των λύσεων ψηφιοποίησης από τη Siemens, η Henkelδεσμεύεται να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της.

Page 1 of 47