Αρθρογραφία

Ο αντίκτυπος του COVID-19στην αγορά ενέργειας

Written by  |  Tuesday, 31 August 2021 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η πανδημία του COVID-19 εμφανίστηκε στις ζωές μας το πρώτο εξάμηνο του 2020 και έκτοτε προκάλεσε μεγάλες αλλαγές τόσο σε προσωπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προβλήματα των γεωτρήσεων μεγάλου βάθους και τρόποι αντιμετώπισης τους

Written by  |  Tuesday, 31 August 2021 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Σε ερευνητικές ή παραγωγικές γεωτρήσεις µεγάλου βάθους, οι οποίες ορύσσονται για αναζήτηση ή παραγωγή ρευστών οικονοµικού ενδιαφέροντος (υδρογονάνθρακες, γεωθερµικά ρευστά, κλπ), κλειδί για την επιτυχή ολοκλήρωση τους αποτελεί ο σωστός σχεδιασµός του γεωτρητικού προγράµµατος (well planning), ο οποίος στηρίζεται στην πρόβλεψη πιθανών προβληµάτων τα οποία µπορεί να αποδειχθούν εξόχως δαπανηρά.

Διαφορές Μεταξύ Βιομηχανικών & ΣυμβατικώνΣυστημάτων UPS

Written by  |  Tuesday, 31 August 2021 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα συστήματα on-lineUPS είναι ευρέως διαθέσιμα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια και παρόλα αυτά η αγορά μονάδων δυναμικότητας 5 -150kVA παρουσιάζει σταθερή αύξηση της τάξεως του 12% ετησίως.


Page 1 of 29

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ