Αρθρογραφία

Μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Written by  |  Tuesday, 28 February 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη, και λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, ώστε να επιτευχθούν οι ολοένα και αυξανόμενοι στόχοι απανθρακοποίησης. Στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα λειτουργούν ήδη σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος 9,1 GW, ενώ αθροίζοντας στην ισχύ των έργων αυτών και την ισχύ των σταθμών ΑΠΕ που έχουν λάβει προσφορές σύνδεσης προκύπτουν περί τα 20 GW.

Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης της ρύπανσης υδροφορέα για την προστασία υδρογεωτρήσεων

Written by  |  Tuesday, 28 February 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στην εργασία αυτή εξετάζεται ο σχεδιασμός ενός δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας νερού ενός υδροφορέα με στόχο την προστασία υδρευτικών γεωτρήσεων. Ο σχεδιασμός γίνεται με βάση τη θέση πιθανών πηγών ρύπανσης και αποσκοπεί στην ανίχνευση των ρύπων 6 μήνες πριν από την άφιξή τους στις προστατευόμενες γεωτρήσεις. 

Παράγοντες αβεβαιότητας στον προσδιορισμό της θερμικής άνεσης σε εσωτερικούς χώρους

Written by  |  Tuesday, 28 February 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Οι μεγάλοι χρόνοι παραμονής των ανθρώπων σε εσωτερικούς χώρους, σημειώνοντας ότι μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να ξεπερνούν το 90% του συνολικού ημερήσιου χρόνου, αναδεικνύουν την ανάγκη ρύθμισης αποδεκτών συνθηκών για το εσωτερικό περιβάλλον. 


Page 4 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ