ΣΤΕ

ΣΤΕ

Σε τροχιά πλήρους ωρίμανσης έχει εισέλθει πλέον το διεθνές έργο διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το project έχει περιληφθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2024-2033 το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή περί τα τέλη του χρόνου.

Ξεκίνησε η κατασκευή του μεγάλου υπεράκτιου αιολικού Sofia της RWE, ισχύος 1,4 GW. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Energy live news, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων από τις βορειοανατολικές του Ηνωμένου Βασιλείου έως την όχθη Dogger Bank στη Βόρεια Θάλασσα, μέσω του οποίου θα επιστρέφει στη χώρα η παραγόμενη ενέργεια.

H ενεργειακή μετάβαση έχει αποτελέσει προτεραιότητα για τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και ως εκ τούτου έχουμε πετύχει σημαντική αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μας μείγμα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως στη συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με ποσοστό 17,1%.

Οι εταιρίες Siemensκαι Cariocaαναπτύσσουν μία νέα, εξατομικευμένη λύση για την πρόσβαση και αξιοποίηση των πηγών δεδομένων που προκύπτουν από την παραγωγή μαρκαδόρων, χρωματιστών μολυβιών και άλλων προϊόντων σχεδίασης.

Η εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Rocky Mountain Power (RMP) στην Utah των ΗΠΑ, βραβεύτηκε πρόσφατα από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Peak Load Management Association (PLMA) ως η πρώτη ηλεκτρική κοινότητα στον κόσμο που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό της δίκτυο με συσσωρευτές αποθήκευσης ενέργειας.

Όπως είναι γνωστό η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο αποτελείται από δύο καλωδιακά κυκλώματα συνολικού μήκους (υποβρύχιο και υπόγειο) 178 km περίπου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση Εναλλασσόμενου Ρεύματος 150 kV σε όλο το κόσμο, στα όρια της συγκεκριμένης τεχνολογίας για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα μη μόνιμα ή μεταβατικά υδραυλικά φαινόμενα (hydraulic transients) είναι χρονικά μεταβαλλόμενα φαινόμενα που παρουσιάζονται στα υδραυλικά συστήματα όταν η ταχύτητα του διακινούμενου ρευστού μεταβληθεί, με αποτέλεσμα τη μετάβαση από την αρχική μόνιμη κατάσταση σε μία νέα κατάσταση, η οποία αποκαθίσταται μετά την απόσβεση του μεταβατικού φαινομένου που αναπτύσσεται.

Η χρήση ευφυιών συστημάτων μέτρησης, επιτρέπει στις εταιρίες ύδρευσης να αποκτούν καλύτερα δεδομένα και να βελτιώνουν την οικονομική τους λειτουργία.

Τα μήκη κύματος 200-280 nm αναφέρονται και ως μικροβιοκτόνος υπεριώδης ακτινοβολία (Germicidal Ultraviolet Radiation, GUV), καθώς φέρουν ενέργεια ικανή να βλάψει το γενετικό υλικό μικροοργανισμών, και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα από τις αρχές του 20ου αιώνα για την απολύμανση χώρων, επιφανειών και νερού. Η GUV ανήκει στη UV-C περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (100-280 nm), η οποία μαζί με τη UV-B (280-315/320 nm) και τη UV-A (315/320-380/400 nm) συγκροτεί τo φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας (UVR).

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για την παγκόσμια κοινότητα, ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η αύξηση της κατανάλωσης της ενέργειας λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της οικονομικής ανάπτυξης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-28), σύμφωνα με τα ετήσια ενεργειακά στοιχεία του 2018, τα κτήρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 41% της συνολικής τελικής ενέργειας κατανάλωσης.

Page 2 of 49