ΣΤΕ

ΣΤΕ

Η λειψυδρία και η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων οδηγεί στην ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση αλλά ακόμη και για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό ή μη). Η ανάγκη αυτή οδηγεί στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προχωρημένης επεξεργασίας για την αφαίρεση εκείνων των ρύπων που εμποδίζουν την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

Η αστάθεια και οι υψηλές τιμές που καταγράφονται στις ενεργειακές αγορές, σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό και την άνοδο των επιτοκίων επηρεάζουν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Προσομοίωση: είναι πράγματι χρήσιμη ή απλώς ένα τέχνασμα; Πρόκειται για ένα ερώτημα που πολλοί θέτουν στον εαυτό τους όταν έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η διατήρηση συνθηκών άνεσης και ευεξίας των ατόμων εντός του δομημένου περιβάλλοντος, είτε αυτή εστιάζεται στους χώρους εργασίας είτε στα κτίρια κατοικιών, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στις μέρες μας αυτό γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό καθώς η υγειονομική κρίση του COVID-19 επιβάλει τον αυτοπεριορισμό μας στο εσωτερικό των κτιρίων.

Το νερό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και πολύτιμα φυσικά αγαθά για την ανθρώπινη ζωή. Στις μέρες μας, η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, τα φαινόμενα δημογραφικών αλλαγών, η αλόγιστη χρήση του νερού, και η εντατικοποίηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας συνετέλεσαν στην εκτεταμένη υποβάθμιση τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής κατάστασης των υδατικών πόρων.

Η χρήση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός θερμοκηπίου απαιτεί κατάληψη πιθανόν παραγωγικής γεωργικής γης για την εγκατάστασή τους. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η τοποθέτηση των ΦΒ πάνω στο κάλυμμα των θερμοκηπίων.

Τα πρότυπα και η τυποποίηση, έχουν συνδεθεί με τις έννοιες της εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας, φερεγγυότητας και ποιότητας, καθώς επίσης των βέλτιστων επιδόσεων και συνεχούς βελτίωσης. Στον υπέροχο κόσμο της ποιότητας, της μετρολογίας, των προτύπων και της αξιολόγησης συμμόρφωσης, στηρίχθηκαν το εμπόριο, οι τέχνες, ο πολιτισμός, η οικονομία. 

Η μεμβράνη περιορίζει την κατανομή του μεγέθους των πόρων της και δημιουργεί ένα πιο πυκνό, παχύτερο και πιο ομοιόμορφο στρώμα διαχωρισμού, ενισχύοντας έτσι την αντιρρυπαντική της ικανότητα.

Οι μετατροπείς σχηματισμού δικτύου (grid-forming inverters) μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων αστάθειας συγχρονισμού δικτύου. Οι αντιστροφείς αυτοί, έχουν πολλαπλούς βρόχους ελέγχου και προσφέρουν ισχυρή απόσβεση σε ασθενή δίκτυα και συστήματα ισχύος με διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μηχανή ντεκόρ της εταιρείας Buehler μετατρέπει προϊόντα σοκολάτας σε μικρά έργα τέχνης. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι αναγνωρισμένης αξίας για τους γνώστες του τομέα (υψηλής ποιότητας σοκολάτες, πραλίνες κ.λ.π.), αλλά η νέα μηχανή ντεκόρ της BuehlerGmbHείναι εντυπωσιακή και από την τεχνική σκοπιά. Με ένα «διαισθητικό» περιβάλλον διαμόρφωσης, ευφυή αυτοματισμό και ευέλικτη τεχνολογική πλατφόρμα, ακόμα και περίτεχνα διακοσμητικά μοτίβα μπορούν να δημιουργηθούν με ευκολία και ίσως καλύτερα από ότι «με το χέρι».

Page 4 of 48

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ