Τεχνικά Νέα

Προγνωστική συντήρηση σε μονάδες επεξεργασίας νερού

Written by  |  Tuesday, 31 October 2023 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Οι διαδικασίες επεξεργασίας νερού είναι πολύπλοκες εγκαταστάσεις που απαιτούν μέτρηση πολλών παραμέτρων για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού, της ασφάλειας λειτουργίας της εγκατάστασης και την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Ανίχνευση διαρροών: κλειδί για τη διασφάλιση της απόδοσης του αγωγού ύδρευσης

Written by  |  Tuesday, 31 October 2023 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Νέες τεχνικές απομακρυσμένης παρακολούθησης και ανίχνευσης διαρροών μέσω δορυφόρου, συμπληρώνουν την ακουστική ανίχνευση και συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των αγωγών.

Η πρώτη εταιρία διανομής στον κόσμο με συσσωρευτές αποθήκευσης ενέργειας σχεδόν σε κάθε κατοικία

Written by  |  Thursday, 31 August 2023 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Η εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Rocky Mountain Power (RMP) στην Utah των ΗΠΑ, βραβεύτηκε πρόσφατα από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Peak Load Management Association (PLMA) ως η πρώτη ηλεκτρική κοινότητα στον κόσμο που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό της δίκτυο με συσσωρευτές αποθήκευσης ενέργειας.


Page 1 of 11

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ