Τεχνικά Νέα

(PPA) Διμερή συμβόλαια αγοραπωλησίας ενέργειας

Written by  |  Friday, 30 December 2022 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Η αστάθεια και οι υψηλές τιμές που καταγράφονται στις ενεργειακές αγορές, σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό και την άνοδο των επιτοκίων επηρεάζουν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα αντιρρυπαντική μεμβράνη νανοδιήθησης

Written by  |  Monday, 31 October 2022 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Η μεμβράνη περιορίζει την κατανομή του μεγέθους των πόρων της και δημιουργεί ένα πιο πυκνό, παχύτερο και πιο ομοιόμορφο στρώμα διαχωρισμού, ενισχύοντας έτσι την αντιρρυπαντική της ικανότητα.

Οι αντιστροφείς σχηματισμού πεδίου βελτιώνουν την ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου

Written by  |  Monday, 31 October 2022 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Οι μετατροπείς σχηματισμού δικτύου (grid-forming inverters) μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων αστάθειας συγχρονισμού δικτύου. Οι αντιστροφείς αυτοί, έχουν πολλαπλούς βρόχους ελέγχου και προσφέρουν ισχυρή απόσβεση σε ασθενή δίκτυα και συστήματα ισχύος με διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Page 1 of 10

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ