Τεχνικά Νέα

Υδραύλικα συστήματα χαμηλής στάθμης θορύβου

Written by  |  Monday, 12 May 2014 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Από τη φύση τους, τα υδραυλικά συστήματα κάνουν πολύ θόρυβο. Η νομοθεσία για θέματα υγείας και ασφάλειας σε όλο τον κόσμο, έχει αναγνωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια τη σημασία του θορύβου στο περιβάλλον εργασίας και έχουν εκδοθεί αυστηρές απαιτήσεις για τους κατασκευαστές μηχανημάτων για τη μείωση των επιπέδων θορύβου.

Εξόρμηξη για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο

Written by  |  Wednesday, 15 January 2014 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Το φυσικό αέριο από σχιστολιθικά πετρώματα είναι μέχρι ένα παιχνίδι με νικητές μόνο τις ΗΠΑ και έχει συμβάλλει καθοριστικά στην διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος καυσίμων εκεί. Το ΦΑ βοήθησε τη χώρα να απομακρυνθεί από μια υπερβολική εξάρτηση από τον άνθρακα.

Δύσκολη η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ

Written by  |  Friday, 19 December 2014 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Αν και η Ευρώπη έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου προς την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που έχει θέσει για το 2020 εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις. Στην αναφορά της ΙΕΑ «In-Depth Review of European Union Energy Policies» για το 2014 που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο υπογραμμίζονται οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο και οι προκλήσεις που εγείρονται ενώ γίνονται και συστάσεις για αναγκαίες μελλοντικές δράσεις. Επιγραμματικά, η ΙΕΑ επισημαίνει ότι η ΕΕ “θα πρέπει να εξισορροπήσει τους στόχους της”.


Page 9 of 9

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ