ΣΤΕ

ΣΤΕ

Καθώς οι εφαρμογές 3D εκτύπωσης έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται εμπορικά εκμεταλλεύσιμες,  το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με τους 3D σαρωτές (scanners). Πλέον υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης ενός αντικείμενου και στη συνέχεια της αναπαραγωγής του σε ένα 3D εκτυπωτή. Οι 3D εκτυπωτές μπορούν αγοραστούν από τις περισσότερες εταιρίες και έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος. Το ίδιο ισχύει και για τους 3D σαρωτές χειρός, μεγάλος αριθμός των οποίων είναι πλέον διαθέσιμος.

Σύμφωνα με την πρόσφατη αναφορά “Advanced Batteries for Utility-Scale Energy Storage”  από την Αμερικανική εταιρία ανάλυσης αγορών Navigant Research, η παγκόσμια ετήσια ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας σε προηγμένους συσσωρευτές για εφαρμογές στο δίκτυο θα αυξηθεί από 412 MWh το 2014 σε περισσότερες από 51.000 MWh το 2023, με ετήσιο ποσοστό αύξησης 71%.

Οι παγκόσμιες δαπάνες για κατασκευή και συντήρηση μεταλλικών αγωγών αναμένεται να φτάσει τα $ 216δις τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ αναμένεται να εγκατασταθούν πάνω από 270.000 χλμ. επιπλέον αγωγών. Ωστόσο, ο βασικότερος παράγοντας που περιορίζει τη διάρκεια ζωής τέτοιων έργων, είναι η διάβρωση.

Από τη φύση τους, τα υδραυλικά συστήματα κάνουν πολύ θόρυβο. Η νομοθεσία για θέματα υγείας και ασφάλειας σε όλο τον κόσμο, έχει αναγνωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια τη σημασία του θορύβου στο περιβάλλον εργασίας και έχουν εκδοθεί αυστηρές απαιτήσεις για τους κατασκευαστές μηχανημάτων για τη μείωση των επιπέδων θορύβου.

Το φυσικό αέριο από σχιστολιθικά πετρώματα είναι μέχρι ένα παιχνίδι με νικητές μόνο τις ΗΠΑ και έχει συμβάλλει καθοριστικά στην διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος καυσίμων εκεί. Το ΦΑ βοήθησε τη χώρα να απομακρυνθεί από μια υπερβολική εξάρτηση από τον άνθρακα.

Αν και η Ευρώπη έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου προς την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που έχει θέσει για το 2020 εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις. Στην αναφορά της ΙΕΑ «In-Depth Review of European Union Energy Policies» για το 2014 που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο υπογραμμίζονται οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο και οι προκλήσεις που εγείρονται ενώ γίνονται και συστάσεις για αναγκαίες μελλοντικές δράσεις. Επιγραμματικά, η ΙΕΑ επισημαίνει ότι η ΕΕ “θα πρέπει να εξισορροπήσει τους στόχους της”.

Σχεδόν το 40% των παγκόσμιων αποθεμάτων σχιστολιθικών ορυκτών καυσίμων βρίσκονται σε περιοχές που παρουσιάζεται έλλειψη νερού ή επικρατούν συνθήκες ξηρασίας. Στην αναφορά “Global Shale Gas Development: Water Availability & Business Risk” του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Υδατικών Πόρων (World Resources Institute WRI), 20 χώρες με τους μεγαλύτερους πόρους σχιστολιθικού αερίου κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τη διαθεσιμότητα του νερού για βιομηχανική χρήση. Στο 40% των χωρών αυτών η μελλοντική παραγωγή σχιστολιθικών ορυκτών καυσίμων ενδέχεται να γίνει υπό συνθήκες έλλειψης νερού.

Στην απλούστερη περίπτωση οι ηλιακοί συλλέκτες κενού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Συνήθως όμως χρησιμοποιούνται σε πιο πολύπλοκα συστήματα τροφοδοσίας ενός θερμικού δοχείου (μπόιλερ) για την ταυτόχρονη παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης. Το θερμικό δοχείο μπορεί να είναι διπλής ενέργειας δηλαδή να τροφοδοτείται από τα ηλιακά και την πηγή θερμότητας (αντλία θερμότητας ή λέβητα) ή τριπλής ενέργειας (με πρόσθετη ενσωμάτωση ηλεκτρικής αντίστασης ισχύος ανάλογης της χωρητικότητάς του δοχείου).

Η ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά ενός κτιρίου εξαρτάται από τα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του, τις κλιματικές συνθήκες του τόπου του και τις συνήθειες των ενοίκων του. Ακόμη, επηρεάζεται και από τη νομοθεσία που καθορίζει τους όρους σχεδιασμού και δόμησης σε κάθε τόπο. 

Η εργασία παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FP7 - BEAMS (BuildingEnergyAdvancedManagementSystem), ένα προηγμένο και ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων με αποκεντρωμένη ιεραρχική δομή.

Page 41 of 44

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ