ΣΤΕ

ΣΤΕ

Η Προληπτική Συντήρηση, είναι μια διαδικασία κατά την οποία η κατάσταση ή η «υγεία» μιας μηχανής ελέγχεται για πρόωρα σημάδια επικείμενης αστοχίας. Η Προληπτική Συντήρηση δεν είναι νέα για τους χρήστες Η/Μ εξοπλισμού. Σήμερα εκτεταμένα χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα σύστημα επιθεώρησης για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων στις Η/Μ εγκαταστάσεις. Αυτό που είναι σχετικά νέο εντούτοις, είναι η συνδυασμένη δύνατότητα που προέρχεται από την χρήση πολλαπλών τεχνολογιών όπως οι υπέρηχοι και οι υπέρυθρες.

Λέγεται ότι στο διάστημα κανείς δεν μπορεί να σε ακούσει να ουρλιάζεις, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι διαστημικές υπηρεσίες εγκαθιστούν αξιόπιστο εξοπλισμό με νέα όργανα για τους δορυφόρους τους. Τα όργανα αυτά πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέξουν κλυδωνισμούς, κραδασμούς και ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας επί σειρά ετών χωρίς απώλειες απόδοσης ή ανάγκη επισκευής. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι επίσης αναγκαία για τα όργανα που χρησιμοποιούνται σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα στη Γη, όπου πολυέξοδες βλάβες μπορούν να είναι εξίσου δύσκολο να επιλυθούν, όπως εκείνες στο διάστημα.

Στο άρθρο αυτό θα δούμε πως με την χρήση της θερμικής αγωγιμότητας ενός κουφώματος μπορούμε να υπολογίσουμε τις ενεργειακές απώλειες που οφείλονται στα κουφώματα μιας οικίας.

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια σύνοψη του ευρωπαϊκού Έργου StoRE, που έχει ως αντικείμενο τη διευκόλυνση υλοποίησης φιλόδοξων στόχων για υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο τις προσεχείς δεκαετίες, αξιοποιώντας το δυναμικό και τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

Η αξιόπιστη παροχή νερού αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση σε ορισμένα κτίρια, για παράδειγμα σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτό συμβαίνει διότι η κυμαινόμενη κατανάλωση νερού απαιτεί ευέλικτα συστήματα, ειδικά σχεδιασμένα, για την κάθε περίπτωση. Τα σύγχρονα πιεστικά συγκροτήματα της WILO SE, εξασφαλίζουν την πλήρως αυτόματη παροχή νερού.

Τα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποθηκεύουν τη δωρεάν ενέργεια του ήλιου και του ανέμου, εξασφαλίζοντας στο χρήστη συνεχή και ποιοτική ηλεκτρική ενέργεια. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τα αυτόνομα συστήματα αποτελούν ιδανική επιλογή, αφού έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν αξιόπιστα και οικονομικά τις βασικές ηλεκτρικές καταναλώσεις του νοικοκυριού (π.χ. ψυγείο, φωτισμός ασφαλείας, συναγερμός).

Ο σκοπός μιας δειγματοληψίας είναι να ληφθεί ένα μικρό τμήμα ενός υλικού (δείγμα) από ένα επιλεγμένο σύστημα (στόχος δειγματοληψίας) με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό της σύνθεσης του στόχου δειγματοληψίας (Heydornetal. 2004). Αντιπροσωπευτικά δείγματα πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου απαιτούνται για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων χημικών και φυσικών ιδιοτήτων, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται για τη αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων αυτών με εμπορικές και νομοθετικές προδιαγραφές.

Τα ηλιοθερμικά συστήματα απορροφούν ηλιακή ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε θερμική ενέργεια. Εδώ και χρόνια, τα συστήματα αυτά, εφαρμόζονται σε νοικοκυριά και βιομηχανίες για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), για να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης καθώς και για την παραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση θερμικών μηχανών.

Για την σύνδεση της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Αλιβερίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, κατασκευάστηκε Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) διπλού κυκλώματος 400 kV, με την κωδική ονομασία ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ).

Η ηλεκτρονική ζύγιση στη βιομηχανία αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες –αν όχι τον πιο κρίσιμο- στην παραγωγή προϊόντων με σταθερή ποιότητα και ελεγχόμενο κόστος παραγωγής. Το παρόν άρθρο περιγράφει τις εξειδικευμένες λύσεις και εφαρμογές που προσφέρει στη βιομηχανία η σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής ζύγισης.

Page 48 of 49

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ