technicalreview.gr - Items filtered by date: February 2024
Thursday, 29 February 2024 00:00

Έξυπνοι μετρητές νερού

Οι έξυπνοι μετρητές νερού επιτρέπουν την πρόσβαση σε λεπτομερή δεδομένα, παρέχουν τιμολόγηση μεγάλης ακρίβειας, διευκολύνουν την αυτοματοποίηση των λειτουργιών και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων.

Published in Τεχνικά Νέα

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που «αγγίζει» πολλούς «εμπλεκόμενους»: εταιρίες που ασχολούνται με τη διαχείριση α’ υλών, την παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία προϊόντων, την αποθήκευση και διανομή, τις μεταφορές, τα καταστήματα λιανικής πώλησης και φυσικά τους τελικούς καταναλωτές.

Published in Αρθρογραφία

Έχουν περάσει σχεδόν10 χρόνια από την ψήφιση του ΕΚ517/2014, του γνωστού σε όλους μας FGAS, του κανονισμού δηλαδή που άλλαξε δραστικά το τοπίο στα φθοριούχα ψυκτικά ρευστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα ξεχασμένα αλλά σημαντικά άρθρα του κανονισμού ήταν και αυτό της αναθεώρησής του αν κριθεί απαραίτητο.

Published in Αρθρογραφία

Στη Σκύρο, όπως και στα περισσότερα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, το νερό του δικτύου υδροδότησης δεν είναι πόσιμο, με αποτέλεσμα να γίνεται χρήση εμφιαλωμένου νερού από τους κατοίκους. Λύση σε αυτό αποτελεί η αφαλάτωση του άφθονου θαλασσινού νερού.

Published in Αρθρογραφία

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της θερμικής απόδοσης ηλιακών συλλεκτών υπό μεταβαλλόμενες οριακές συνθήκες με εφαρμογή πεπερασμένων στοιχείων. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της εργασίας αναπτύχθηκε μοντέλο προσομοίωσης με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων των οποίων η απόδοση μελετήθηκε για μεταβαλλόμενες οριακές συνθήκες.

Published in Αρθρογραφία

Οι ηλεκτροστατικές εκφόρτισεις (electrostatic discharges, ESD) αποτελούν ένα από τα πιο συχνά ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε καθημερινή βάση. Σε ηλεκτρονικά συστήματα ή εξαρτήματα αυτό μπορεί να συμβεί, είτε μέσω άμεσων εκφορτίσεων πάνω στον εξοπλισμό είτε μέσω μεταβατικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου φαινομένου, περιπτώσεις που συνιστούν έμμεσες εκφορτίσεις. 

Published in Αρθρογραφία

Ο όρος μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες αναφέρεται στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF: 0 - 300 GHz) και στις οπτικές ακτινοβολίες (AOR: 100 nm - 1 mm), ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σε πρόσφατη αναφορά του έχει συμπεριλάβει και τα μηχανικά κύματα στην περιοχή των υπόηχων (< 20 Hz) και των υπερήχων (> 20 kHz). 

Published in Αρθρογραφία

Η Siemens ανέλαβε τη δημιουργία υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά λεωφορεία (e-buses) σε δύο πόλεις της Γερμανίας. Η Siemens θα υποστηρίξει και πάλι την Hamburger Hochbahn AG στο Αμβούργο, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες δημόσιων μεταφορών της Γερμανίας ώστε να διαθέτει έναν στόλο λεωφορείων εντελώς απαλλαγμένο από εκπομπές ρύπων έως το 2030.

Published in Products

Ραγδαία αύξηση κατέγραψε η εγκατάσταση νέας ισχύος και η παραγωγή ΑΠΕ από το 2019 έως και τα τέλη του προηγούμενου έτους στη χώρα μας, ακολουθώντας την ανοδική πορεία της τελευταίας δεκαετίας.

Published in Ειδήσεις

Η μονάδα αντλησιοταμίευσης στην περιοχή της Αμφιλοχίας, αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την υποστήριξη της περαιτέρω διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Published in Ειδήσεις
Page 1 of 2