ΣΤΕ

ΣΤΕ

Η Grundfos διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία για το θέμα της διάβρωσης και έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό για την επιλογή της πλέον κατάλληλης αντλίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Σε παγκόσμια κλίμακα τα κτίρια καταναλώνουν το 41% της παγκόσμιας ενέργειας, ενώ παράγουν το 21% των εκπομπών CO2. Ανεξαρτήτως τύπου κτιρίου, το κόστος κατασκευής του, αποτελεί μόνο το 20% της συνολικής επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 80% είναι το κόστος λειτουργίας του. Από αυτό το κόστος λειτουργίας, τα ενεργειακά κόστη αποτελούν το 40%. Βάσει των υψηλών αυτών ποσοστών, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας είναι πλέον επιτακτική, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

H έρευνα που παρουσιάζεται είναι μέρος του Προγράμματος European Metrology Research Program (EMRP), το οποίο συνχρηματοδοτείται από τις χώρες του EURAMET που συμμετέχουν στο EMRP και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντλία Θερμότητας είναι η συσκευή που εκμεταλλευόμενη τη διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος κτηρίου μπορεί να ψύξει ή να θερμάνει τους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου. Σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων ως αυτοπαραγωγός (net metering – ενεργειακόςσυμψηφισμός) μπορεί να μηδενίσει το κόστος του ρεύματος!

Σε πολλούς κλάδους υπάρχει η ανάγκη τακτικών επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Σύγχρονα συστήματα που αναπτύσσονται ως εφαρμογές σε έξυπνες συσκευές διευκολύνουν τις εργασίες επιθεώρησης προσφέροντας μεγαλύτερη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Η εταιρία Pfeiderer, στη Βαυαρία της Γερμανίας, αντικατέστησε το απαρχαιωμένο σύστημα παραγωγής με ένα απόλυτα σύγχρονο και πλέον λειτουργεί το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο εργοστάσιο παραγωγής μοριοσανίδων στην Ευρώπη. Η επένδυση θέτει νέα τεχνολογικά πρότυπα και λόγω της αξιοσημείωτης εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων έλαβε χορηγία από το κράτος.

Στα πρόθυρα της εμπορικής ανάπτυξης βρίσκεται η παραγωγή ενέργειας από την κυμάτωση της θάλασσας. Ωστόσο, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια προτού γίνει δυνατή η αξιοποίηση της δύναμης της παλίρροιας και των κυμάτων σε κάθε ακτή.

Καθώς οι ειδήμονες της αλλαγής κλίματος προειδοποιούν ότι οι ακραίες βροχοπτώσεις με μεγάλους όγκους νερού είναι πιθανό να γίνουν πιο συχνές, η διασφάλιση ότι μπορεί να ελεγχθεί η ραγδαία ροή υδάτων χωρίς να πάθουν ζημιά τα δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης είναι σημαντική.

Οι ρυθμιστές στροφών ηλεκτροκινητήρων (VSDs) έχουν επιτυχώς αντικαταστήσει πολλές παραδοσιακές τεχνικές για τον έλεγχο των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνταν στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Πέραν του ακριβούς ελέγχου και της σημαντικά βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, οι ρυθμιστές στροφών βοηθούν τους κατασκευαστές μηχανημάτων να ικανοποιούν τα ζητούμενα επίπεδα ασφαλείας και να μειώνουν την πολυπλοκότητα των διεργασιών τους.

Με τους Ψύκτες Νερού GEA Grasso BluGenium series, η GEA Refrigeration Technologies παρουσίασε τους νέους ψύκτες νερού, με ψυκτικό μέσο Αμμωνία. Αυτοί οι Ψύκτες κατασκευάζονται με τους αξιόπιστους συμπιεστές GEA Grasso V series και χαρακτηρίζονται από το μικρό πλάτος του μόλις 1.2 m και τις μικρές σχετικές διαστάσεις. Οι ψύκτες GEA Grasso BluGenium παράγουν νερό (σε μείγμα) για θερμοκρασίες από -15 °C μέχρι +15 °C. Αυτή η ικανότητα τους κάνει αποδοτικούς σε βιομηχανικές εφαρμογές, ψύξη παραγωγής, κλιματισμό κτιρίων και σε όλες σχεδόν τις περιοχές χρησιμοποίησης τους.

Page 38 of 45