ΣΤΕ

ΣΤΕ

Στα προηγούμενα άρθρα παρουσιάστηκε αναλυτικά το μοντέλο του κύκλου ζωής στους ρυθμιστές στροφών. Ο στόχος του συγκεκριμένου μοντέλου είναι να παρουσιάσει στους χειριστές των μηχανημάτων τον τρόπο μετάβασης στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής αυτών καθώς και να αναδείξει τις διαφορετικές υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται ανά φάση. Στο παρόν άρθρο θα δούμε αναλυτικότερα την προληπτική συντήρηση των ρυθμιστών στροφών και την σημασία της στην απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα τα τελευταία χρόνια, λόγω της μείωσης των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. Για το λόγο αυτό η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο και στον τομέα της άρδευσης για την παγκόσμια γεωργία. Ειδικά οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ηλιακής ενέργειας θα βοηθήσουν να γίνουν αντιληπτά τα πλεονεκτήματα αλλά και το εύρος εφαρμογών της. Αναμένεται τα συστήματα άντλησης που στηρίζονται στην χρήση ηλιακής ενέργειας να γίνουν ιδιαίτερα δημοφιλή το προσεχές διάστημα.

Ισπανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων προηγμένης τεχνολογίας για την προσωπική ασφάλεια, προσφέρει φορητή συσκευή ειδοποίησης και εντοπισμούγια άτομα με ανάγκες αυξημένης φροντίδας, όπως για παράδειγμα ασθενείς, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, κτλ. Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητήσουν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια να ανευρεθούν με ακρίβεια, ώστε να τους παρασχεθεί αυτή άμεσα και αποτελεσματικά. Το σύστημα έχει διακριτική και μοντέρνα σχεδίαση, μικρό βάρος, ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να καλύπτει ανάγκες συνεχούς παρακολούθησης (σε εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς χώρους) και μεγάλη ευκολία στη χρήση.

Ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταλλουργίας, έχει αναπτύξει καινοτομικά βιδωτά καλύμματα για βίδες, παξιμάδια και μεταλλικά σπειρώματα τα οποία εκτίθενται σε αντίξοα περιβάλλοντα, όπως π.χ. εργοστάσια πετροχημικών, διυλιστήρια, ορυχεία, συστήματα παραγωγής όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, πυρηνικοί αντιδραστήρες, εξέδρες άντλησης πετρελαίου κτλ. Τα νέα βιδωτά καλύμματα προφυλάσσουν τις μεταλλικές βίδες - παξιμάδια από ακαθαρσίες, υγρασία, σκουριά και διάβρωση του μεταλλικού σπειρώματος, ενώ παράλληλα μειώνουν τo κόστος και τον κίνδυνο ζημιάς ή ατυχήματος κατά τη συντήρηση της εγκατάστασης. Χαρακτηρίζεται από ειδικό καινοτομικό σχεδιασμό (με εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα)  που εξασφαλίζει ερμητική στερέωση, μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή προστασία της βίδας-παξιμαδιού και του σπειρώματος και ευκολία χρήσης (εγκατάσταση και αφαίρεση) με το χέρι.

Με την ταχεία αύξηση του όγκου κίνησης σε λιμένες, η χρήση και επεξεργασία των γεωχωρικών πληροφοριών για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων παίζει ένα ολοένα σημαντικότερο ρόλο. Συνήθως, κρίσιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων ως προς τη λειτουργία ενός λιμένα δεν αποθηκεύονται σε ένα κεντρικοποιημένο σύστημα, αλλά κατανέμονται σε αποκεντρωμένα συστήματα με συνέπεια την αδυναμία συνδυασμένης επεξεργασίας. Η τεχνολογία που προτείνεται από γερμανική εταιρεία παρέχει διαδικασίες ολοκληρωμένης αποθήκευσης και συγκέντρωσης δεδομένων σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης λιμένων, σε συνδυασμό με χρήση σύγχρονων γεωπληροφορικών συστημάτων (GIS), αναδεικνύοντας την αξία χρήσης μιας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής υποδομής επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων βασισμένη σε τεχνολογίες διαδικτύου.

Η προκατασκευή κτιρίων βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία. Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου δόμησης σε σχέση με τη συμβατική, όπως είναι το μικρότερο κόστος, η μεγαλύτερη ταχύτητα ανέγερσης και ο περιορισμός των αποβλήτων φαίνεται πως γίνονται όλο και πιο σημαντικά. Γαλλική εταιρία έχει αναπτύξει έναν νέο τρόπο δόμησης με την οποία προκύπτουν τρισδιάστατες δομικές μονάδες (κυψέλες) με αναβαθμισμένες ιδιότητες οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε συνδυασμό προσφέροντας πολλαπλές αρχιτεκτονικές λύσεις Η προτεινόμενη μέθοδος μειώνει κατά πολύ τον χρόνο εργασιών και το κόστος της κατασκευής, καθώς επίσης και τα απόβλητα, ενώ βελτιώνει συνολικά τον κύκλο ζωής του κτιρίου (δόμηση και αποδόμηση).

Τα ασύρματα δίκτυα LAN έχουν πλέον καθιερωθεί στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Συμπληρώνουν τις υπάρχουσες υποδομές καλωδίωσης, ειδικά όταν η καλωδιακή σύνδεση είναι δύσκολη ή ανέφικτη, ή χρησιμοποιούνται στις κινητές συσκευές, σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας.

Οι σημερινές απαιτήσεις των πελατών της Κυτιοποιίας είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου. Αυτό ωθεί τις εταιρείες του χώρου να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής τους διαδικασίας, ενσωματώνοντας βαθμίδες εκτενούς Ποιοτικού Ελέγχου και Αυτόματης Απόρριψης στις μηχανές παραγωγής.

Σε σταθμό παραγωγής ενέργειας, στο Neubradenburg, στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός τεχνολογίας ελεγκτών. Χάρη στο ΤΙΑ Portal η μετάβαση στη νέα τεχνολογία (migration) ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η νέα τεχνολογία έγινε πρότυπο για τους αεροσυμπιεστές στη συγκεκριμένη μονάδα. Η μονάδα τροφοδοτεί με ενέργεια 75 ΜW την πόλη των 65.000 κατοίκων και ταυτόχρονα αποθηκεύει γεωθερμικά και παράγει 90 ΜW θερμότητας.

Μία από τις πιο δημοφιλείς μάρκες καφέ στη Γερμανία, ο καφές DallmayrProdomo, καβουρδίζεται, αλέθεται και συσκευάζεται στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Βερολίνο. Για να διατηρηθούν τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν τεχνολογία αιχμής . Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, η γραμμή συσκευασίας έτοιμου, καβουρδισμένου καφέ, αναβαθμίστηκε με migration σε σύστημα SimaticS7-1500.

Page 43 of 48

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ