ΣΤΕ

ΣΤΕ

Στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας εξοικονόμησης ενέργειας εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  τέθηκαν πρόσφατα σε εφαρμογή οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση προϊόντων θέρμανσης νερού.

Το πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας για την εξυπηρέτηση κτιρίων παραμένει ένα πολυσύνθετο τεχνικό και οικονομικό πρόβλημα. Σε όλο το διάστημα της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, από το 1994 ως το 2005, η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια κατοικιών, τα κτίρια γραφείων και τα δημόσια κτίρια εν γένει άγγιξε ρυθμούς της τάξης του 4% ετησίως, ακυρώνοντας ουσιαστικά τα αποτελέσματα των όποιων μέτρων εξοικονόμησης εφαρμόστηκαν στη δεκαετία του 1980 λόγω της πετρελαϊκής κρίσης.

Η εταιρεία Quintec, Automation Solution Partner της Siemens, μείωσε σημαντικά τα ενεργειακά κόστη του πελάτη της, βελτιώνοντας μόνο τον έλεγχο της θέρμανσης. Χάρη σε μία  ολοκληρωμένη  συλλογή δεδομένων, ο αυτοματισμός, βασισμένος σε ελεγκτή προγραμματιζόμενης λογικής (PLC) Simatic S7-1500 αποκαλύπτει πρόσθετες δυνατότητες κοστολογικών βελτιώσεων.

Η εξοικονόμηση χρόνου και χώρου και η αύξηση της παραγωγικότητας είναι παράμετροι ζωτικής σημασίας για κάθε βιομηχανία. Οι κλασσικοί μηχανικοί σφιγκτήρες (mechanical clamping bushes) έχουν μια σειρά από μειονεκτήματα.

Η χημική επεξεργασία του νερού αποσκοπεί στην αλλαγή της σύνθεσης του νερού μέσω της αντίδρασης με μια χημική ουσία. Για παράδειγμα, η χορήγηση στο ακατέργαστο νερό κατάλληλης δόσης όξινου ή αλκαλικού διαλύματος μπορεί να αλλάξει την τιμή pΗ των λυμάτων, η χορήγηση σε ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης ενός αναστολέα επικάθισης (scale inhibitor) αναστέλλει την καθίζηση αλάτων στο διάφραγμα της δοσομετρικής αντλίας, η κατάλληλη δοσολογία υποχλωριώδους νατρίου στο πόσιμο νερό μειώνει την ποσότητα των μικροοργανισμών, κ.λπ. 

Η τελική κατανάλωση ενέργειας στα ελληνικά κτίρια είναι 5,6 εκατ. τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου (ΜΤΙΠ) ή 37% επί της συνολικής, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για το 2013 (από 20% το 1980, 26% το 1990, 32% το 2000).

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ασκούν μεγάλη πίεση στην οικονομική κατάσταση και στη ρευστότητα των Δήμων. Παρατηρούνται συνεχείς αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς και γενικότερα σημαντικές διαφοροποιήσεις στην στρατηγική και επιχειρησιακή τους στόχευση.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλόγιστης εκμετάλλευσης και χρήσης των ορυκτών καυσίμων οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως τα βιοκαύσιμα. Το βιοντίζελ, ως εναλλακτικό καύσιμο μεταφορών, παράγεται από ανανεώσιμες πηγές όπως τα φυτικά έλαια και τα λίπη.

Σήμερα είναι αδιαμφισβήτητος ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την παραγωγή ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον. Πλέον είναι τεχνικά εφικτό, βάσει συγκεκριμένων στόχων, τεχνολογίες των ΑΠΕ να υποκαταστήσουν εν μέρει ή ακόμη εξ ολοκλήρου τις υπάρχουσες υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα. Ωστόσο,  οι οικονομικοί φραγμοί παραμένουν τα κύρια εμπόδια που θα οδηγήσουν σε μία ‘κοινωνία βιώσιμης ενέργειας.

Η σειρά Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων MDK της Klimallco είναι το αποτέλεσμα 25 χρόνων εμπειρίας των μηχανικών μας στον τομέα της διαχείρισης του αέρα σχεδόν σε κάθε αγορά του κόσμου . Οι Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες MDK μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ακραίες κλιματικές συνθήκες από ‐35 C  έως + 52C και από 5 % έως 99 % σχετική υγρασία.

Page 35 of 48

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ