ΣΤΕ

ΣΤΕ

Η ηλεκτρονική ζύγιση στη βιομηχανία αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες –αν όχι τον πιο κρίσιμο- στην παραγωγή προϊόντων με σταθερή ποιότητα και ελεγχόμενο κόστος παραγωγής. Το παρόν άρθρο περιγράφει τις εξειδικευμένες λύσεις και εφαρμογές που προσφέρει στη βιομηχανία η σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής ζύγισης.

Αυτή η εργασία παρουσιάζει μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης. Κατά τα τελευταία 15 χρόνια ένας σημαντικός αριθμός Αιολικών(Α/Π) και Φωτοβολταϊκών Πάρκων (Φ/Β) εγκαταστάθηκαν στο νησί. Το στιγμιαίο και το ετήσιο ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ αυξήθηκε σε ύψη που ανταγωνίζονται τα επίπεδα της Ισπανίας και της Γερμανίας. Νέες εμπειρίες αποκτήθηκαν από τη διαχείριση αυτών των πηγών ενέργειας σε απομονωμένα ηλεκτρικά σύστημα.

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά.Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη ισχύουν μόνο για τις παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί και οι οποίες παρατίθενται στο τέλος του κειμένου.

Η επιλογή των σωστών κλιματιστικών για τους πίνακες (τύπου ερμαρίου ή πεδίου) μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στη συνολική επίδοση και την αποδοτικότητα της βιομηχανίας. Η σωστή και αποτελεσματική ψύξη του κλιματιστικού μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του εγκατεστημένου εξοπλισμού, να εξοικονομήσει ενέργεια και κόστος καθώς και να μειώσει τα σταματήματα της παραγωγής.

Η τεχνολογία της εξάτμισηςυπό κενό αναγνωρίζεται σαν μια από τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στη διαχείριση υγρών βιομηχανικώναποβλήτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξάτμιση υγρών αποβλήτων είναι μια μηχανική διεργασία κατά την οποία, από το υγρό απόβλητο αφαιρείται η υδατική του φάση (νερό).

Οι αντλίες θερμότητας της τσέχικης εταιρίας Hotjet είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα θέρμανσης και δροσισμού χώρων και ταυτόχρονα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Τόσο η έδρα όσο και η μονάδα παραγωγής τους βρίσκεται στην Τσεχία, χώρα στην οποία η Hotjet είναι ηγέτιδα στην παραγωγή αντλιών θερμότητας.

Η TrojanBatteryCompany αποτελεί τον κύριο κατασκευαστή μπαταριών βαθιάς εκφόρτισης στον κόσμο και διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων από υπερτροφοδοτούμενες μπαταρίες τύπου AGM μέχρι βαθιάς εκφόρτισης μπαταρίες τύπου GEL. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1925 και μέχρι σήμερα εκμεταλλευομένη την πολυετή εμπειρία της καταφέρνει να οδηγεί τις εξελίξεις στον κόσμο της τεχνολογίας των μπαταριών παραμένοντας στην κορυφή επί σειρά ετών.

Οι συσκευές εισόδου του υπολογιστή είναι πολύ γνωστές ως πηγές μικροβίων. Ωστόσο, η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Interface έχει την λύση: αντιμικροβιακά πληκτρολόγια και ποντίκια φτιαγμένα από χαλκό. Σύμφωνα με την έκθεση του Infection Control Today άψυχα αντικείμενα μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή μόλυνσης, με το ένα χέρι να εναποθέτει μικρόβια τα οποία στη συνέχεια μπορούν να μεταφερθούν στο άλλο, γεγονός που μπορεί να επιφέρει πιθανή μόλυνση.

Η ανακύκλωση οθονών καθοδικού σωλήνα (CRTs) αποτελεί σημαντική πρόκληση εξαιτίας των πολλών βαρέων μετάλλων και καρκινογόνων ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή τους. Εάν τα εξαρτήματά τους δεν ανακυκλωθούν σωστά, οι πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι σημαντικές. Εξαιτίας του κινδύνου που προκύπτει από την ακτινοβολία ακτινών Χ, τα πλαίσια στις περισσότερες οθόνες καθοδικού σωλήνα κατασκευάζονται από μολυβδούχο γυαλί. Η παρουσία μολύβδου συνιστά περιβαλλοντικό κίνδυνο, ιδιαίτερα σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Page 44 of 44