ΣΤΕ

ΣΤΕ

Με την ταχεία αύξηση του όγκου κίνησης σε λιμένες, η χρήση και επεξεργασία των γεωχωρικών πληροφοριών για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων παίζει ένα ολοένα σημαντικότερο ρόλο. Συνήθως, κρίσιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων ως προς τη λειτουργία ενός λιμένα δεν αποθηκεύονται σε ένα κεντρικοποιημένο σύστημα, αλλά κατανέμονται σε αποκεντρωμένα συστήματα με συνέπεια την αδυναμία συνδυασμένης επεξεργασίας. Η τεχνολογία που προτείνεται από γερμανική εταιρεία παρέχει διαδικασίες ολοκληρωμένης αποθήκευσης και συγκέντρωσης δεδομένων σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης λιμένων, σε συνδυασμό με χρήση σύγχρονων γεωπληροφορικών συστημάτων (GIS), αναδεικνύοντας την αξία χρήσης μιας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής υποδομής επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων βασισμένη σε τεχνολογίες διαδικτύου.

Η προκατασκευή κτιρίων βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία. Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου δόμησης σε σχέση με τη συμβατική, όπως είναι το μικρότερο κόστος, η μεγαλύτερη ταχύτητα ανέγερσης και ο περιορισμός των αποβλήτων φαίνεται πως γίνονται όλο και πιο σημαντικά. Γαλλική εταιρία έχει αναπτύξει έναν νέο τρόπο δόμησης με την οποία προκύπτουν τρισδιάστατες δομικές μονάδες (κυψέλες) με αναβαθμισμένες ιδιότητες οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε συνδυασμό προσφέροντας πολλαπλές αρχιτεκτονικές λύσεις Η προτεινόμενη μέθοδος μειώνει κατά πολύ τον χρόνο εργασιών και το κόστος της κατασκευής, καθώς επίσης και τα απόβλητα, ενώ βελτιώνει συνολικά τον κύκλο ζωής του κτιρίου (δόμηση και αποδόμηση).

Τα ασύρματα δίκτυα LAN έχουν πλέον καθιερωθεί στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Συμπληρώνουν τις υπάρχουσες υποδομές καλωδίωσης, ειδικά όταν η καλωδιακή σύνδεση είναι δύσκολη ή ανέφικτη, ή χρησιμοποιούνται στις κινητές συσκευές, σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας.

Οι σημερινές απαιτήσεις των πελατών της Κυτιοποιίας είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου. Αυτό ωθεί τις εταιρείες του χώρου να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής τους διαδικασίας, ενσωματώνοντας βαθμίδες εκτενούς Ποιοτικού Ελέγχου και Αυτόματης Απόρριψης στις μηχανές παραγωγής.

Σε σταθμό παραγωγής ενέργειας, στο Neubradenburg, στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός τεχνολογίας ελεγκτών. Χάρη στο ΤΙΑ Portal η μετάβαση στη νέα τεχνολογία (migration) ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η νέα τεχνολογία έγινε πρότυπο για τους αεροσυμπιεστές στη συγκεκριμένη μονάδα. Η μονάδα τροφοδοτεί με ενέργεια 75 ΜW την πόλη των 65.000 κατοίκων και ταυτόχρονα αποθηκεύει γεωθερμικά και παράγει 90 ΜW θερμότητας.

Μία από τις πιο δημοφιλείς μάρκες καφέ στη Γερμανία, ο καφές DallmayrProdomo, καβουρδίζεται, αλέθεται και συσκευάζεται στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Βερολίνο. Για να διατηρηθούν τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν τεχνολογία αιχμής . Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, η γραμμή συσκευασίας έτοιμου, καβουρδισμένου καφέ, αναβαθμίστηκε με migration σε σύστημα SimaticS7-1500.

Όταν κανείς αναζητά  λύσεις κινούμενου αέρα, η εταιρία Punker στο Eckernförde της Γερμανίας, είναι ο κατάλληλος προμηθευτής. Η εταιρία κατασκευάζει ανεμιστήρες και φυσητήρες σε χιλιάδες παραλλαγές. Τα εργαστήρια της εταιρείας εργάζονται συνεχώς για να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα στη μηχανική κατασκευή, στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές θορύβου.

Στους επόμενους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νέες προτάσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών λιανικής αγοράς ενέργειας. Σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη οδηγία για τον καθορισμό κοινών κανόνων για την εσωτερική λειτουργία των αγορών, δεν υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένα οφέλη από τη διαδικασία απελευθέρωσης για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Οι τεχνικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα είναι πολυάριθμες. Η ανοικτή θάλασσα είναι ένα δύσκολο περιβάλλον και η εδαφολογική σύνθεση του βυθού κοντά στην ακτογραμμή κάνει την εγκατάσταση των θεμελίων των ανεμογεννητριών ένα δύσκολο έργο. Το έργο γίνεται ακόμη δυσκολότερο δεδομένου του μεγέθους των υπεράκτιων ανεμογεννητριών, οι οποίες μπορεί να έχουν ύψος πύργου ή ακόμη και πτερύγια με διάμετρο άνω των 100μ.

Τα καλώδια είναι η πιο κρίσιμη παράμετρος στην κατασκευή των Α/Π. Η Νορβηγική βιομηχανία κατασκευής υποβρυχίων καλωδίων είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές στον κόσμο. Λίγοι γνωρίζουν ότι το ψηλότερο κτίριο της Νορβηγίας είναι ένας πύργος 120 μέτρων στο εργοστάσιο κατασκευής υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) της Nexans, στο Halden.

Page 40 of 44

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ