ΣΤΕ

ΣΤΕ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική παρουσίαση μετρήσεων χαμηλόσυχνων μαγνητικών πεδίων σε τέσσερις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εστιάζοντας: α) στις δυσμενέστερες συνθήκες έκθεσης, β) στην παρουσία αρμονικών συνιστωσών του μετρούμενου μαγνητικού πεδίου.

Το 2020 η παγκόσμια αγορά φωτισμού αναμένεται να φτάσει τα 100 δις € εκ των οποίων το 80%  προβλέπεται να αφορά τα LED, από μόλις 10% που είναι σήμερα, τα οποία σταδιακά θα εκτοπίσουν τις υφιστάμενες τεχνολογίες φωτισμού. Έτσι, έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων, που υπόσχεται ένα πιο λαμπερό μέλλον.

Στο προηγούμενο άρθρο παρουσιάστηκε η μεγάλη σημασία της χρήσης των  ρυθμιστών στροφών στη σύγχρονη βιομηχανία καθώς και η ευρεία αποδοχή τους παγκοσμίως. Προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία τους σε βάθος χρόνου και σύμφωνα με τις βιομηχανικές απαιτήσεις, η ΑΒΒ ακολουθεί το μοντέλο του κύκλου ζωής (life cycle services) και στους ρυθμιστές στροφών, με στόχο να οργανώσει και να προετοιμάσει καλύτερα τους χρήστες των μηχανημάτων αυτών για τις μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών φάσεων στον κύκλο ζωής τους. Στο άρθρο αυτό θα δούμε αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε κάθε φάση, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις σημερινές βιομηχανικές απαιτήσεις παγκοσμίως.

Οι κινητήρες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης βιομηχανίας και η έξυπνη διαχείρισή τους (τόσο όσον αφορά στον έλεγχό τους όσο και στην ενέργεια που καταναλώνουν) είναι, πλέον, επιτακτική ανάγκη. Βασικός στόχος της ΑΒΒ αποτελεί η ευκολία χρήσης και η αποδοτικότητα λειτουργίας των κινητήρων.

Oι αυξανόμενες απαιτήσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο έλεγχος των παραγωγικών μονάδων, οι διαδικασίες αυτών καθώς και ο πάγιος εξοπλισμός τους. Ένα μέρος του εξοπλισμού αυτού με μεγάλα οφέλη για τον τελικό χρήστη είναι οι ρυθμιστές στροφών (VariableSpeedDrives), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ηλεκτροκινητήρων. Με το κείμενο αυτό, ξεκινά μια σειρά άρθρων που σκοπό έχει να παρουσιάσει τις ανάγκες υποστήριξης των σύγχρονων ρυθμιστών στροφών, μέσα από τις λύσεις που ήδη προσφέρει η ΑΒΒ.

Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να πληρούν τα κριτήρια απόδοσης που καθορίζονται από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες - που συχνά αναφέρονται ως ΠρότυποΕλάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης MEPS, (MinimumEnergyPerformanceStandard) - τροποποιήθηκαν πρόσφατα. Σε αυτό το άρθρο περιγράφουμε τι έχει αλλάξει και εξετάζουμε πώς οι απαιτήσεις θα μπορούσαν να εξελιχθούν περαιτέρω στο μέλλον.

Στα προηγούμενα άρθρα παρουσιάστηκε αναλυτικά το μοντέλο του κύκλου ζωής στους ρυθμιστές στροφών. Ο στόχος του συγκεκριμένου μοντέλου είναι να παρουσιάσει στους χειριστές των μηχανημάτων τον τρόπο μετάβασης στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής αυτών καθώς και να αναδείξει τις διαφορετικές υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται ανά φάση. Στο παρόν άρθρο θα δούμε αναλυτικότερα την προληπτική συντήρηση των ρυθμιστών στροφών και την σημασία της στην απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα τα τελευταία χρόνια, λόγω της μείωσης των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. Για το λόγο αυτό η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο και στον τομέα της άρδευσης για την παγκόσμια γεωργία. Ειδικά οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ηλιακής ενέργειας θα βοηθήσουν να γίνουν αντιληπτά τα πλεονεκτήματα αλλά και το εύρος εφαρμογών της. Αναμένεται τα συστήματα άντλησης που στηρίζονται στην χρήση ηλιακής ενέργειας να γίνουν ιδιαίτερα δημοφιλή το προσεχές διάστημα.

Ισπανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων προηγμένης τεχνολογίας για την προσωπική ασφάλεια, προσφέρει φορητή συσκευή ειδοποίησης και εντοπισμούγια άτομα με ανάγκες αυξημένης φροντίδας, όπως για παράδειγμα ασθενείς, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, κτλ. Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητήσουν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια να ανευρεθούν με ακρίβεια, ώστε να τους παρασχεθεί αυτή άμεσα και αποτελεσματικά. Το σύστημα έχει διακριτική και μοντέρνα σχεδίαση, μικρό βάρος, ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να καλύπτει ανάγκες συνεχούς παρακολούθησης (σε εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς χώρους) και μεγάλη ευκολία στη χρήση.

Ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταλλουργίας, έχει αναπτύξει καινοτομικά βιδωτά καλύμματα για βίδες, παξιμάδια και μεταλλικά σπειρώματα τα οποία εκτίθενται σε αντίξοα περιβάλλοντα, όπως π.χ. εργοστάσια πετροχημικών, διυλιστήρια, ορυχεία, συστήματα παραγωγής όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, πυρηνικοί αντιδραστήρες, εξέδρες άντλησης πετρελαίου κτλ. Τα νέα βιδωτά καλύμματα προφυλάσσουν τις μεταλλικές βίδες - παξιμάδια από ακαθαρσίες, υγρασία, σκουριά και διάβρωση του μεταλλικού σπειρώματος, ενώ παράλληλα μειώνουν τo κόστος και τον κίνδυνο ζημιάς ή ατυχήματος κατά τη συντήρηση της εγκατάστασης. Χαρακτηρίζεται από ειδικό καινοτομικό σχεδιασμό (με εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα)  που εξασφαλίζει ερμητική στερέωση, μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή προστασία της βίδας-παξιμαδιού και του σπειρώματος και ευκολία χρήσης (εγκατάσταση και αφαίρεση) με το χέρι.

Page 43 of 48

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ