ΣΤΕ

ΣΤΕ

Oι αυξανόμενες απαιτήσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο έλεγχος των παραγωγικών μονάδων, οι διαδικασίες αυτών καθώς και ο πάγιος εξοπλισμός τους. Ένα μέρος του εξοπλισμού αυτού με μεγάλα οφέλη για τον τελικό χρήστη είναι οι ρυθμιστές στροφών (VariableSpeedDrives), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ηλεκτροκινητήρων. Με το κείμενο αυτό, ξεκινά μια σειρά άρθρων που σκοπό έχει να παρουσιάσει τις ανάγκες υποστήριξης των σύγχρονων ρυθμιστών στροφών, μέσα από τις λύσεις που ήδη προσφέρει η ΑΒΒ.

Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να πληρούν τα κριτήρια απόδοσης που καθορίζονται από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες - που συχνά αναφέρονται ως ΠρότυποΕλάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης MEPS, (MinimumEnergyPerformanceStandard) - τροποποιήθηκαν πρόσφατα. Σε αυτό το άρθρο περιγράφουμε τι έχει αλλάξει και εξετάζουμε πώς οι απαιτήσεις θα μπορούσαν να εξελιχθούν περαιτέρω στο μέλλον.

Στα προηγούμενα άρθρα παρουσιάστηκε αναλυτικά το μοντέλο του κύκλου ζωής στους ρυθμιστές στροφών. Ο στόχος του συγκεκριμένου μοντέλου είναι να παρουσιάσει στους χειριστές των μηχανημάτων τον τρόπο μετάβασης στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής αυτών καθώς και να αναδείξει τις διαφορετικές υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται ανά φάση. Στο παρόν άρθρο θα δούμε αναλυτικότερα την προληπτική συντήρηση των ρυθμιστών στροφών και την σημασία της στην απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα τα τελευταία χρόνια, λόγω της μείωσης των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. Για το λόγο αυτό η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο και στον τομέα της άρδευσης για την παγκόσμια γεωργία. Ειδικά οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ηλιακής ενέργειας θα βοηθήσουν να γίνουν αντιληπτά τα πλεονεκτήματα αλλά και το εύρος εφαρμογών της. Αναμένεται τα συστήματα άντλησης που στηρίζονται στην χρήση ηλιακής ενέργειας να γίνουν ιδιαίτερα δημοφιλή το προσεχές διάστημα.

Ισπανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων προηγμένης τεχνολογίας για την προσωπική ασφάλεια, προσφέρει φορητή συσκευή ειδοποίησης και εντοπισμούγια άτομα με ανάγκες αυξημένης φροντίδας, όπως για παράδειγμα ασθενείς, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, κτλ. Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητήσουν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια να ανευρεθούν με ακρίβεια, ώστε να τους παρασχεθεί αυτή άμεσα και αποτελεσματικά. Το σύστημα έχει διακριτική και μοντέρνα σχεδίαση, μικρό βάρος, ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να καλύπτει ανάγκες συνεχούς παρακολούθησης (σε εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς χώρους) και μεγάλη ευκολία στη χρήση.

Ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταλλουργίας, έχει αναπτύξει καινοτομικά βιδωτά καλύμματα για βίδες, παξιμάδια και μεταλλικά σπειρώματα τα οποία εκτίθενται σε αντίξοα περιβάλλοντα, όπως π.χ. εργοστάσια πετροχημικών, διυλιστήρια, ορυχεία, συστήματα παραγωγής όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, πυρηνικοί αντιδραστήρες, εξέδρες άντλησης πετρελαίου κτλ. Τα νέα βιδωτά καλύμματα προφυλάσσουν τις μεταλλικές βίδες - παξιμάδια από ακαθαρσίες, υγρασία, σκουριά και διάβρωση του μεταλλικού σπειρώματος, ενώ παράλληλα μειώνουν τo κόστος και τον κίνδυνο ζημιάς ή ατυχήματος κατά τη συντήρηση της εγκατάστασης. Χαρακτηρίζεται από ειδικό καινοτομικό σχεδιασμό (με εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα)  που εξασφαλίζει ερμητική στερέωση, μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή προστασία της βίδας-παξιμαδιού και του σπειρώματος και ευκολία χρήσης (εγκατάσταση και αφαίρεση) με το χέρι.

Με την ταχεία αύξηση του όγκου κίνησης σε λιμένες, η χρήση και επεξεργασία των γεωχωρικών πληροφοριών για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων παίζει ένα ολοένα σημαντικότερο ρόλο. Συνήθως, κρίσιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων ως προς τη λειτουργία ενός λιμένα δεν αποθηκεύονται σε ένα κεντρικοποιημένο σύστημα, αλλά κατανέμονται σε αποκεντρωμένα συστήματα με συνέπεια την αδυναμία συνδυασμένης επεξεργασίας. Η τεχνολογία που προτείνεται από γερμανική εταιρεία παρέχει διαδικασίες ολοκληρωμένης αποθήκευσης και συγκέντρωσης δεδομένων σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης λιμένων, σε συνδυασμό με χρήση σύγχρονων γεωπληροφορικών συστημάτων (GIS), αναδεικνύοντας την αξία χρήσης μιας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής υποδομής επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων βασισμένη σε τεχνολογίες διαδικτύου.

Η προκατασκευή κτιρίων βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία. Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου δόμησης σε σχέση με τη συμβατική, όπως είναι το μικρότερο κόστος, η μεγαλύτερη ταχύτητα ανέγερσης και ο περιορισμός των αποβλήτων φαίνεται πως γίνονται όλο και πιο σημαντικά. Γαλλική εταιρία έχει αναπτύξει έναν νέο τρόπο δόμησης με την οποία προκύπτουν τρισδιάστατες δομικές μονάδες (κυψέλες) με αναβαθμισμένες ιδιότητες οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε συνδυασμό προσφέροντας πολλαπλές αρχιτεκτονικές λύσεις Η προτεινόμενη μέθοδος μειώνει κατά πολύ τον χρόνο εργασιών και το κόστος της κατασκευής, καθώς επίσης και τα απόβλητα, ενώ βελτιώνει συνολικά τον κύκλο ζωής του κτιρίου (δόμηση και αποδόμηση).

Τα ασύρματα δίκτυα LAN έχουν πλέον καθιερωθεί στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Συμπληρώνουν τις υπάρχουσες υποδομές καλωδίωσης, ειδικά όταν η καλωδιακή σύνδεση είναι δύσκολη ή ανέφικτη, ή χρησιμοποιούνται στις κινητές συσκευές, σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας.

Οι σημερινές απαιτήσεις των πελατών της Κυτιοποιίας είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου. Αυτό ωθεί τις εταιρείες του χώρου να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής τους διαδικασίας, ενσωματώνοντας βαθμίδες εκτενούς Ποιοτικού Ελέγχου και Αυτόματης Απόρριψης στις μηχανές παραγωγής.

Page 40 of 45

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ