ΣΤΕ

ΣΤΕ

Ολλανδική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης μηχανολογικών τεχνολογικών λύσεων έχει αναπτύξει τεχνολογία που επιτρέπει την ασφαλή συναρμολόγηση μεταλλικών βιδωτών συνδέσεων με χρήση ειδικού δακτυλίου που ελέγχει την τάση/ προένταση και τη δύναμη σύσφιξης. Η νέα λύση δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση για την εφαρμογή της και τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στο σπείρωμα που μας ενδιαφέρει.

Ο στόχος των project που αφορούν στις μελλοντικές εξελίξεις της βιομηχανίας (όπως ενδεικτικά το Industrie 4.0), έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της υψηλότερης αποδοτικότητας, της ευελιξίας και των συντομεύσεων των χρόνων διάθεσης στην αγορά (time to market). Η ομογενής ροή πληροφοριών θα βελτιστοποιήσει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, όπου η καταχώρηση δεδομένων παραγωγής θα αρχίζει με το σχεδιασμό των προϊόντων και της παραγωγής και θα φτάνει έως και την διαδικασία παραγωγής, καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες. Οι πρώτες πλήρως διαδικτυωμένες παραγωγικές διαδικασίες θα είναι μελλοντικά εφικτές.

Ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο έχει μπει σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ως εκ τούτου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το 27% της συνολικής ενέργειας αφορά θερμότητα που καταναλώνεται από τις βιομηχανίες. Το 30% της θερμότητας αυτής αφορά θερμοκρασίες κάτω των 100 oC, το 27% θερμοκρασίες μεταξύ 100 oC και 400 oC και το υπόλοιπο 43% υψηλότερες θερμοκρασίες. Όσον αφορά τις βιομηχανίες στην Ελλάδα, η θερμότητα παράγεται από την κοστοβόρα και ρυπογόνα χρήση των καυσίμων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μαζούτ. Οι σημαντικές κλιματικές αλλαγές και η αυξητική τάση του κόστους της ενέργειας επιτάσσουν βιώσιμες λύσεις που αξιοποιούν το εγχώριο ηλιακό δυναμικό.

Οι θερμικές ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών, δηλ. η θερμική αγωγιμότητα (thermal conductivity) και η ογκομετρική θερμοχωρητικότητα (volumetric heat capacity), παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την απόδοση των συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας για την αξιοποίηση της «αβαθούς» γεωθερμίας.

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην τεχνικο-οικονομική διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου διασύνδεσης αιολικού πάρκου (Α/Π) με το δίκτυο. Ειδικότερα, εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι διασύνδεσης Α/Π με το δίκτυο (π.χ. καλώδια με αγωγούς διαφορετικού υλικού ή διατομής) σε σχέση με το κόστος τους και τις αναμενόμενες απώλειες ενέργειας επί των διασυνδετικών γραμμών.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική παρουσίαση μετρήσεων χαμηλόσυχνων μαγνητικών πεδίων σε τέσσερις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εστιάζοντας: α) στις δυσμενέστερες συνθήκες έκθεσης, β) στην παρουσία αρμονικών συνιστωσών του μετρούμενου μαγνητικού πεδίου.

Το 2020 η παγκόσμια αγορά φωτισμού αναμένεται να φτάσει τα 100 δις € εκ των οποίων το 80%  προβλέπεται να αφορά τα LED, από μόλις 10% που είναι σήμερα, τα οποία σταδιακά θα εκτοπίσουν τις υφιστάμενες τεχνολογίες φωτισμού. Έτσι, έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων, που υπόσχεται ένα πιο λαμπερό μέλλον.

Στο προηγούμενο άρθρο παρουσιάστηκε η μεγάλη σημασία της χρήσης των  ρυθμιστών στροφών στη σύγχρονη βιομηχανία καθώς και η ευρεία αποδοχή τους παγκοσμίως. Προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία τους σε βάθος χρόνου και σύμφωνα με τις βιομηχανικές απαιτήσεις, η ΑΒΒ ακολουθεί το μοντέλο του κύκλου ζωής (life cycle services) και στους ρυθμιστές στροφών, με στόχο να οργανώσει και να προετοιμάσει καλύτερα τους χρήστες των μηχανημάτων αυτών για τις μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών φάσεων στον κύκλο ζωής τους. Στο άρθρο αυτό θα δούμε αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε κάθε φάση, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις σημερινές βιομηχανικές απαιτήσεις παγκοσμίως.

Οι κινητήρες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης βιομηχανίας και η έξυπνη διαχείρισή τους (τόσο όσον αφορά στον έλεγχό τους όσο και στην ενέργεια που καταναλώνουν) είναι, πλέον, επιτακτική ανάγκη. Βασικός στόχος της ΑΒΒ αποτελεί η ευκολία χρήσης και η αποδοτικότητα λειτουργίας των κινητήρων.

Page 39 of 45

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ