Αρθρογραφία

Αποθήκευση ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας

Written by  |  Wednesday, 15 January 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια σύνοψη του ευρωπαϊκού Έργου StoRE, που έχει ως αντικείμενο τη διευκόλυνση υλοποίησης φιλόδοξων στόχων για υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο τις προσεχείς δεκαετίες, αξιοποιώντας το δυναμικό και τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

Αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Written by  |  Tuesday, 06 May 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποθηκεύουν τη δωρεάν ενέργεια του ήλιου και του ανέμου, εξασφαλίζοντας στο χρήστη συνεχή και ποιοτική ηλεκτρική ενέργεια. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τα αυτόνομα συστήματα αποτελούν ιδανική επιλογή, αφού έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν αξιόπιστα και οικονομικά τις βασικές ηλεκτρικές καταναλώσεις του νοικοκυριού (π.χ. ψυγείο, φωτισμός ασφαλείας, συναγερμός).

Εκτίμηση της αβεβαιότητας δειγματοληψίας καυσίμων

Written by  |  Tuesday, 06 May 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ο σκοπός μιας δειγματοληψίας είναι να ληφθεί ένα μικρό τμήμα ενός υλικού (δείγμα) από ένα επιλεγμένο σύστημα (στόχος δειγματοληψίας) με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό της σύνθεσης του στόχου δειγματοληψίας (Heydornetal. 2004). Αντιπροσωπευτικά δείγματα πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου απαιτούνται για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων χημικών και φυσικών ιδιοτήτων, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται για τη αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων αυτών με εμπορικές και νομοθετικές προδιαγραφές.


Page 36 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ