Αρθρογραφία

Έξυπνα κτίρια και τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικών εγκαταστάσεων

Written by  |  Monday, 30 March 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Σε παγκόσμια κλίμακα τα κτίρια καταναλώνουν το 41% της παγκόσμιας ενέργειας, ενώ παράγουν το 21% των εκπομπών CO2. Ανεξαρτήτως τύπου κτιρίου, το κόστος κατασκευής του, αποτελεί μόνο το 20% της συνολικής επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 80% είναι το κόστος λειτουργίας του. Από αυτό το κόστος λειτουργίας, τα ενεργειακά κόστη αποτελούν το 40%. Βάσει των υψηλών αυτών ποσοστών, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας είναι πλέον επιτακτική, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετρήσεις με πρότυπα μέτρησης φάσης (PMU) στο ελληνικό δίκτυο μεταφοράς

Written by  |  Monday, 30 March 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

H έρευνα που παρουσιάζεται είναι μέρος του Προγράμματος European Metrology Research Program (EMRP), το οποίο συνχρηματοδοτείται από τις χώρες του EURAMET που συμμετέχουν στο EMRP και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 640/2009 και IEC 60034-30

Written by  |  Monday, 26 January 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο έχει μπει σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ως εκ τούτου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).


Page 33 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ