Αρθρογραφία

Ενεργειακές απώλειες και απόσβεση κόστους κουφωμάτων αλουμινίου Β' Μέρος

Written by  |  Wednesday, 15 January 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στο άρθρο αυτό θα δούμε πως με την χρήση της θερμικής αγωγιμότητας ενός κουφώματος μπορούμε να υπολογίσουμε τις ενεργειακές απώλειες που οφείλονται στα κουφώματα μιας οικίας.

Αποθήκευση ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας

Written by  |  Wednesday, 15 January 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια σύνοψη του ευρωπαϊκού Έργου StoRE, που έχει ως αντικείμενο τη διευκόλυνση υλοποίησης φιλόδοξων στόχων για υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο τις προσεχείς δεκαετίες, αξιοποιώντας το δυναμικό και τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

Αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Written by  |  Tuesday, 06 May 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποθηκεύουν τη δωρεάν ενέργεια του ήλιου και του ανέμου, εξασφαλίζοντας στο χρήστη συνεχή και ποιοτική ηλεκτρική ενέργεια. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τα αυτόνομα συστήματα αποτελούν ιδανική επιλογή, αφού έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν αξιόπιστα και οικονομικά τις βασικές ηλεκτρικές καταναλώσεις του νοικοκυριού (π.χ. ψυγείο, φωτισμός ασφαλείας, συναγερμός).


Page 35 of 36

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ