Αρθρογραφία

Μετρήσεις και μοντελοποίηση σημείων δρόσου φυσικού αερίου

Written by  |  Friday, 30 October 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η γνώση των σημείων δρόσου μιγμάτων υδρογονανθράκων  είναι υψίστης σημασίας στη βιομηχανία του  φυσικού αερίου καθώς αποτελεί μία από τις προδιαγραφές διασφάλισης της ποιότητας κατά τη μεταφορά του φυσικού αερίου.

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πολυδίσκου αναμίκτη/καυστήρα χαμηλών εκπομπών διαστρωματωμένου μίγματος LPG-Αέρα

Written by  |  Friday, 30 October 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η επέκταση του περιθωρίου ευστάθειας φλόγας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών καύσης διατηρώντας τα επίπεδα εκπομπών και τις απαιτήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό τεχνολογικό θέμα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων καυστήρων καθημερινής χρήσης.

Τεχνο-οικονομική μελέτη συστήματος ηλιακής ψύξης με συγκεντρωτικούς ηλιακούς συλλέκτες

Written by  |  Friday, 30 October 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τo 2011 η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη έφτασε τους 1109 Mtoe. Ένα τρίτο του ποσού αυτού καταναλώθηκε από τον τομέα μεταφορών (33%), ακολουθούμενο από τον τομέα της βιομηχανίας (26%), τις κατοικίες (25%) και τις υπηρεσίες (13%).


Page 30 of 36

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ