Αρθρογραφία

Τηλεθέρμανση με βιομάζα: Η περίπτωση του έργου BIOFOSS

Written by  |  Monday, 31 October 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το έργο με τίτλο: «Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της προώθησης της βιομάζας για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων για θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» και ακρωνύμιο BIOFOSS εστιάζεται κυρίως στην περιοχή του Αμυνταίου, όπου τρεις πόλεις (Αμύνταιο, Λεβαία, Φιλώτας) θερμαίνονται με θερμική ενέργεια από τον κοντινό ατμοηλεκτρικό σταθμό (ΑΗΣ) Αμυνταίου και διοχετεύεται μέσω του υπάρχοντος δικτύου τηλεθέρμανσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

Προστασία εξοπλισμού χαμηλής τάσης με τη χρήση απαγωγέων υπερτάσεων

Written by  |  Monday, 31 October 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Προκειμένου να μειωθούν οι αστοχίες ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας εμφανιζόμενων κρουστικών υπερτάσεων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας έναντι των τελευταίων.

Συστήματα απαέρωσης & Διαχωριστές

Written by  |  Wednesday, 31 August 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Οι διαχωριστές και τα συστήματα απαέρωσης έχουν κατασκευαστεί για να συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία μιας εγκατάστασης. Μικροσωματίδια και επικαθίσεις κάθε είδους μπορούν να μειώσουν σημαντικά την απόδοση και την διάρκεια ζωής μιας εγκατάστασης και να αυξήσουν την συχνότητα αναγκαστικών συντηρήσεων.


Page 26 of 36

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ