Αρθρογραφία

Συνδυασμένη Χρήση Τεχνολογίας Υπερήχων και Υπερύθρων στην Προληπτική Συντήρηση

Written by  |  Wednesday, 15 January 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η Προληπτική Συντήρηση, είναι μια διαδικασία κατά την οποία η κατάσταση ή η «υγεία» μιας μηχανής ελέγχεται για πρόωρα σημάδια επικείμενης αστοχίας. Η Προληπτική Συντήρηση δεν είναι νέα για τους χρήστες Η/Μ εξοπλισμού. Σήμερα εκτεταμένα χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα σύστημα επιθεώρησης για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων στις Η/Μ εγκαταστάσεις. Αυτό που είναι σχετικά νέο εντούτοις, είναι η συνδυασμένη δύνατότητα που προέρχεται από την χρήση πολλαπλών τεχνολογιών όπως οι υπέρηχοι και οι υπέρυθρες.

Σχεδιασμός φασματογράφων για διαστημικές εφαρμογές.

Written by  |  Wednesday, 15 January 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Λέγεται ότι στο διάστημα κανείς δεν μπορεί να σε ακούσει να ουρλιάζεις, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι διαστημικές υπηρεσίες εγκαθιστούν αξιόπιστο εξοπλισμό με νέα όργανα για τους δορυφόρους τους. Τα όργανα αυτά πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέξουν κλυδωνισμούς, κραδασμούς και ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας επί σειρά ετών χωρίς απώλειες απόδοσης ή ανάγκη επισκευής. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι επίσης αναγκαία για τα όργανα που χρησιμοποιούνται σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα στη Γη, όπου πολυέξοδες βλάβες μπορούν να είναι εξίσου δύσκολο να επιλυθούν, όπως εκείνες στο διάστημα.

Ενεργειακές απώλειες και απόσβεση κόστους κουφωμάτων αλουμινίου Β' Μέρος

Written by  |  Wednesday, 15 January 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στο άρθρο αυτό θα δούμε πως με την χρήση της θερμικής αγωγιμότητας ενός κουφώματος μπορούμε να υπολογίσουμε τις ενεργειακές απώλειες που οφείλονται στα κουφώματα μιας οικίας.


Page 29 of 30

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ