Αρθρογραφία

Επισκόπηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στον οικιακό τομέα

Written by  |  Monday, 25 April 2016 15:16  |  Published in Αρθρογραφία

Η τελική κατανάλωση ενέργειας στα ελληνικά κτίρια είναι 5,6 εκατ. τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου (ΜΤΙΠ) ή 37% επί της συνολικής, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για το 2013 (από 20% το 1980, 26% το 1990, 32% το 2000).

Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων σε επιλεγμένες περιοχές

Written by  |  Monday, 25 April 2016 15:11  |  Published in Αρθρογραφία

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ασκούν μεγάλη πίεση στην οικονομική κατάσταση και στη ρευστότητα των Δήμων. Παρατηρούνται συνεχείς αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς και γενικότερα σημαντικές διαφοροποιήσεις στην στρατηγική και επιχειρησιακή τους στόχευση.

Μελέτη της αειφορίας παραγωγής Βιοντίζελ 2ης γενιάς από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια

Written by  |  Monday, 25 April 2016 15:08  |  Published in Αρθρογραφία

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλόγιστης εκμετάλλευσης και χρήσης των ορυκτών καυσίμων οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως τα βιοκαύσιμα. Το βιοντίζελ, ως εναλλακτικό καύσιμο μεταφορών, παράγεται από ανανεώσιμες πηγές όπως τα φυτικά έλαια και τα λίπη.


Page 24 of 32

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ