Αρθρογραφία

Υπολογιστική προσομοίωση της θερμικής συμπεριφοράς του λέβητα Μεγαλόπολη IV υπό διάφορες συνθήκες φόρτισης

Written by  |  Monday, 31 August 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η επιβαλλόμενη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η αναγκαιότητα για περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου επιβάλλει την αύξηση της απόδοσης των θερμοηλεκτρικών μονάδων καύσης άνθρακα από τα σημερινά επίπεδα του 30%-46% σε πάνω από 50%.

Έλεγχος και μελέτη συστημάτων γείωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Πατρών

Written by  |  Monday, 31 August 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον έλεγχο και τη μέτρηση των γειώσεων των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών. Ένας από τους σκοπούς του συστήματος γείωσης είναι η απαγωγή και η διάχυση του ρεύματος του κεραυνού στη γη, χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις που μπορεί να πλήξουν τον άνθρωπο ή τον εξοπλισμό. Η συχνότητα των κεραυνικών πληγμάτων και οι συνέπειές τους  καθορίζουν το σύστημα προστασίας. Γίνεται σύντομη περιγραφή του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και της εκτίμησης της στάθμης προστασίας για την εκάστοτε κατασκευή.

Αντλίες για μονάδες επεξεργασίας νερού

Written by  |  Tuesday, 30 June 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το πόσιμο νερό προέρχεται από την επεξεργασία επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν την κύρια πηγή πόσιμου νερού λόγω της εκτεταμένης ρύπανσης των λιμνών και των υδατορευμάτων.


Page 24 of 29

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ