Αρθρογραφία

Μεθοδολογία και τεχνολογικές εφαρμογές μαγνητικής αφαλάτωσης

Written by  |  Saturday, 20 May 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η αφαλάτωση είναι μια μέθοδος επεξεργασίας του νερού η οποία τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται στο προσκήνιο. Με τον όρο αφαλάτωση όμως δεν εννοείται μόνο η επεξεργασία του θαλασσινού νερού και η απομάκρυνση του χλωριούχου νατρίου από αυτό.

Επαγόμενες τάσεις και ρεύματα σε υπόγεια καλώδια: Μεθοδολογίες υπολογισμού και μοντέλα προσομοίωσης

Written by  |  Saturday, 20 May 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ένα πρόβλημα των υπογείων (υ/γ) συστημάτων καλωδίων είναι η επαγωγική σύζευξη που αναπτύσσεται μεταξύ των ρευματοφόρων αγωγών και γειτονικών μεταλλικών αγωγών. Τυχόν επαγόμενες υπερτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία και ζημιές στον εξοπλισμό που συνδέεται με τα καλώδια ή σε μεταλλικούς αγωγούς που μπορεί να οδεύουν παράλληλα (π.χ. φυσικού αερίου).

Η Εισαγωγή της Μηχατρονικής στην Ναυτιλία

Written by  |  Saturday, 20 May 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η μηχατρονική αποτελεί ένα διεπιστημονικό επιστημονικό πεδίο, που ασχολείται με τον έλεγχο δυναμικών συστημάτων που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Ο χώρος της ναυτιλίας αποτελεί ένα ιδιαίτερο τομέα εφαρμογής.


Page 24 of 36

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ