Αρθρογραφία

Πειραματική αξιολόγηση απόδοσης ηχοπαγίδων σε κυκλώματα αεραγωγών

Written by  |  Monday, 28 December 2015 20:02  |  Published in Αρθρογραφία

Η παρούσα πειραματική μελέτη, αποτελεί μια ερευνητική δραστηριότητα επικεντρωμένη στην απόσβεση του αεροδυναμικού θορύβου εντός αεραγωγών, τοποθετημένους σε διάφορες εγκαταστάσεις κλιματισμού ή εξαερισμού.

Πειραματικές επιδόσεις διασυνδεδεμένου Φ/Β σταθμού ισχύος 97kWp

Written by  |  Monday, 28 December 2015 19:56  |  Published in Αρθρογραφία

Στην Ελλάδα, την εξαετία 2008-2013 υπήρξε ταχεία εγκατάσταση διασυνδεδεμένων φ/β σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των υψηλών τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας και της απλουστευμένης αδειοδότησής τους.

Μετρήσεις και μοντελοποίηση σημείων δρόσου φυσικού αερίου

Written by  |  Friday, 30 October 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η γνώση των σημείων δρόσου μιγμάτων υδρογονανθράκων  είναι υψίστης σημασίας στη βιομηχανία του  φυσικού αερίου καθώς αποτελεί μία από τις προδιαγραφές διασφάλισης της ποιότητας κατά τη μεταφορά του φυσικού αερίου.


Page 23 of 29

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ