Αρθρογραφία

Εκτίμηση της αβεβαιότητας δειγματοληψίας καυσίμων

Written by  |  Tuesday, 20 December 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η δειγματοληψία αποτελεί ένα βασικό στάδιο των μετρητικών διαδικασιών και συνεισφέρει σημαντικά στην αβεβαιότητα των εργαστηριακών μετρήσεων. Μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με αποφάσεις περί συμμόρφωσης ή μη, ενός καυσίμου με προδιαγραφές που επιβάλει η νομοθεσία.

Μεγιστοποίηση της Δυνατότητας Παραγωγής Βιοαερίου Υφιστάμενων και Εν Λειτουργία Αναερόβιων Αντιδραστήρων

Written by  |  Monday, 31 October 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το βιοαέριο αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες ΑΠΕ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο στην Ελλάδα δεν παρουσιάζει προς το παρόν αντίστοιχη πρόοδο. Την ίδια στιγμή όμως, σε όλες τις μεγάλες πόλεις έχουν εγκατασταθεί στις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων συστήματα παραγωγής βιοαερίου, τα οποία λειτουργούν στοχεύοντας κυρίως στην επεξεργασία της λάσπης του βιολογικού καθαρισμού (ΛΒΚ) και όχι στη βέλτιστη παραγωγή βιοαερίου.

Παράγοντες αβεβαιότητας στον προσδιορισμό της ενεργειακής αποδοτικότητας σύμφωνα με τον Κενακ

Written by  |  Monday, 31 October 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), έχει ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Βασικό μέγεθος του κανονισμού αποτελεί η ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου.


Page 27 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ