Αρθρογραφία

Η φωτοβολταϊκή ηλεκτροπαραγωγή στην Κρήτη με βάση το ανηγμένο κόστος

Written by  |  Monday, 25 April 2016 15:04  |  Published in Αρθρογραφία

Σήμερα είναι αδιαμφισβήτητος ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την παραγωγή ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον. Πλέον είναι τεχνικά εφικτό, βάσει συγκεκριμένων στόχων, τεχνολογίες των ΑΠΕ να υποκαταστήσουν εν μέρει ή ακόμη εξ ολοκλήρου τις υπάρχουσες υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα. Ωστόσο,  οι οικονομικοί φραγμοί παραμένουν τα κύρια εμπόδια που θα οδηγήσουν σε μία ‘κοινωνία βιώσιμης ενέργειας.

Σχεδίαση και διαχείριση έργων βιομηχανικού αυτοματισμού με την βοήθεια Η/Υ

Written by  |  Friday, 29 January 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το ηλεκτρολογικό σχέδιο με την βοήθεια υπολογιστή είναι γεγονός και αποτελεί βασικό εργαλείο δουλειάς για τούς ηλεκτρολόγους των ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών.

Ολοκληρωμένες εφαρμογές αυτοματισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια

Written by  |  Friday, 29 January 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Όλοι μας ζούμε στην παρούσα χρονική περίοδο μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, αυτό είναι γνωστό και αδιαμφισβήτητο. Μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ενός κτηρίου έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των λειτουργικών εξόδων του, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της βιωσιμότητάς του.


Page 28 of 35

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ