Αρθρογραφία

Η λύση της Carrier για πλήρη συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό φθοριούχων αερίων (F-Gas Regulation)

Written by  |  Thursday, 30 June 2016 21:16  |  Published in Αρθρογραφία

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού F-Gas στην Ευρώπη, η φορολόγηση της χρήσης ψυκτικών ρευστών σε επίπεδο χωρών και οι απαιτήσεις του κανονισμού Ecodesign, προδιαγράφουν νέες υποχρεωτικές περιβαλλοντικές πρακτικές.

Οι σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση κτηρίων με τη χρήση αυτοματισμών

Written by  |  Thursday, 30 June 2016 20:56  |  Published in Αρθρογραφία

Είναι πλέον ευρέως γνωστό ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των κτηρίων, ότι μόνο το 20 τοις εκατό  του συνολικού κόστους ενός κτηρίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του αφορά στο κόστος σχεδιασμού και κατασκευής του, ενώ το υπόλοιπο 80 τοις εκατό  αφορά στην περίοδο λειτουργίας του, με το 40 τοις εκατό  από αυτό να αφορά στις ενεργειακές του καταναλώσεις.

Οδηγός Απομακρυσμένης Σύνδεσης με Αυτοματισμούς μέσω Διαδικτύου

Written by  |  Thursday, 30 June 2016 20:52  |  Published in Αρθρογραφία

Μετά την εγκατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισμού στον χώρο του τελικού χρήστη, ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής πρέπεινα παρέχειτεχνική υποστήριξη όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εγγύησηςτου προϊόντος αλλά για όλη την ωφέλιμη ζωή του.


Page 28 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ