Αρθρογραφία

Προστασία από τη διάβρωση στις αντλίες νερού

Written by  |  Monday, 30 March 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η Grundfos διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία για το θέμα της διάβρωσης και έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό για την επιλογή της πλέον κατάλληλης αντλίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Έξυπνα κτίρια και τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικών εγκαταστάσεων

Written by  |  Monday, 30 March 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Σε παγκόσμια κλίμακα τα κτίρια καταναλώνουν το 41% της παγκόσμιας ενέργειας, ενώ παράγουν το 21% των εκπομπών CO2. Ανεξαρτήτως τύπου κτιρίου, το κόστος κατασκευής του, αποτελεί μόνο το 20% της συνολικής επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 80% είναι το κόστος λειτουργίας του. Από αυτό το κόστος λειτουργίας, τα ενεργειακά κόστη αποτελούν το 40%. Βάσει των υψηλών αυτών ποσοστών, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας είναι πλέον επιτακτική, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετρήσεις με πρότυπα μέτρησης φάσης (PMU) στο ελληνικό δίκτυο μεταφοράς

Written by  |  Monday, 30 March 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

H έρευνα που παρουσιάζεται είναι μέρος του Προγράμματος European Metrology Research Program (EMRP), το οποίο συνχρηματοδοτείται από τις χώρες του EURAMET που συμμετέχουν στο EMRP και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Page 32 of 36

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ