ΣΤΕ

ΣΤΕ

Η χημική επεξεργασία του νερού αποσκοπεί στην αλλαγή της σύνθεσης του νερού μέσω της αντίδρασης με μια χημική ουσία. Για παράδειγμα, η χορήγηση στο ακατέργαστο νερό κατάλληλης δόσης όξινου ή αλκαλικού διαλύματος μπορεί να αλλάξει την τιμή pΗ των λυμάτων, η χορήγηση σε ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης ενός αναστολέα επικάθισης (scale inhibitor) αναστέλλει την καθίζηση αλάτων στο διάφραγμα της δοσομετρικής αντλίας, η κατάλληλη δοσολογία υποχλωριώδους νατρίου στο πόσιμο νερό μειώνει την ποσότητα των μικροοργανισμών, κ.λπ. 

Η τελική κατανάλωση ενέργειας στα ελληνικά κτίρια είναι 5,6 εκατ. τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου (ΜΤΙΠ) ή 37% επί της συνολικής, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για το 2013 (από 20% το 1980, 26% το 1990, 32% το 2000).

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ασκούν μεγάλη πίεση στην οικονομική κατάσταση και στη ρευστότητα των Δήμων. Παρατηρούνται συνεχείς αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς και γενικότερα σημαντικές διαφοροποιήσεις στην στρατηγική και επιχειρησιακή τους στόχευση.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλόγιστης εκμετάλλευσης και χρήσης των ορυκτών καυσίμων οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως τα βιοκαύσιμα. Το βιοντίζελ, ως εναλλακτικό καύσιμο μεταφορών, παράγεται από ανανεώσιμες πηγές όπως τα φυτικά έλαια και τα λίπη.

Σήμερα είναι αδιαμφισβήτητος ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την παραγωγή ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον. Πλέον είναι τεχνικά εφικτό, βάσει συγκεκριμένων στόχων, τεχνολογίες των ΑΠΕ να υποκαταστήσουν εν μέρει ή ακόμη εξ ολοκλήρου τις υπάρχουσες υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα. Ωστόσο,  οι οικονομικοί φραγμοί παραμένουν τα κύρια εμπόδια που θα οδηγήσουν σε μία ‘κοινωνία βιώσιμης ενέργειας.

Η σειρά Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων MDK της Klimallco είναι το αποτέλεσμα 25 χρόνων εμπειρίας των μηχανικών μας στον τομέα της διαχείρισης του αέρα σχεδόν σε κάθε αγορά του κόσμου . Οι Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες MDK μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ακραίες κλιματικές συνθήκες από ‐35 C  έως + 52C και από 5 % έως 99 % σχετική υγρασία.

Γερμανική εταιρεία με δραστηριότητα στον τομέα των σύνθετων υλικών και ινών υψηλής απόδοσης προσφέρει τεχνογνωσία στην ανάπτυξη ελαφροβαρών κατασκευών για χρήση σε εφαρμογές αεροδιαστημικής και διαστήματος.

Η SENSAP ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση δύο νέων συστημάτων ποιοτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διανομής της AstraZeneca στον Ασπρόπυργο.

Οι μηχανικοί συνδετήρες (fasteners) γίνονται όλο και πιο σύνθετοι προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες εξοικονόμησης βάρους και υλικού που απαιτούν οι μοντέρνες μηχανολογικές σχεδιάσεις.

Σύμφωνα με την κλασσική φυσική του 17ου αιώνα, ένα ελατήριο αποθηκεύει δυναμική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο του Hooke περί ελαστικότητας : η επέκταση μιας ελαστικής ράβδου είναι γραμμικά ανάλογη με τη δύναμη που χρησιμοποιείται.

Page 32 of 45

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ